This site is archival.
To go to the new homepage of the University, please click here.
Last updated: January 2015.

If you want to go on the old site, click here.

polish version

Konferencja z cyklu „Sacrum i przyroda” - "Ekoturystyka" 27-28 IX 2013

W dniach 27-28 września 2013 r. Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z Greckokatolickim Wydziałem Teologicznym Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie organizują XXI Międzynarodową Konferencję Naukową Sacrum i przyroda. Temat spotkania to Ekoturystyka.
Tegoroczne obrady będą miały miejsce w budynku Uniwersytetu w Preszowie przy ul. Biskupa Gojdiča 2 oraz w słowackim Tatrzańskim Parku Narodowym.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z programem sympozjum.

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 19 września 2013 r. na adres:
SIGORD - Preszów: ks. Peter Jakub, mail: rodina@centrumsigord.sk
ŠKOLA V PRÍRODE "DETSKÝ RAJ" - Tatranská Lesná: Mgr. Stanislav Majerčák, mail: riaditel@svpdraj-tlesna.vucpo.sk

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail