This site is archival.
To go to the new homepage of the University, please click here.
Last updated: January 2015.

If you want to go on the old site, click here.

polish version

Przetarg nieograniczony na dostawę czasopism

Czasopisma krajowe i zagraniczne

Czasopisma krajowe

Kraków, dn. 29 października 2009 r.

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie pragnie zlecić na drodze przetargu nieograniczonego dostawę czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2010. (postępowanie nr ZPB/3/2009)
W związku z tym uprzejmie prosimy o przedstawienie w terminie do 25 listopada 2009 r. oferty na usługę zgodnie z załączoną "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" i listą obejmującą 242 pozycje. Rozpatrywane będą także oferty częściowe.
Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z części wymienionych tytułów, gdyby suma opłat za prenumeratę przekraczała znacznie przeznaczone przez Akademię na ten cel środki finansowe.

Zapraszamy.

Załączniki:

v0TwIq.png 1. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2010 dla Biblioteki PAT.
v0TwIq.png 2. Zał.1: Opis przedmiotu zamówienia.
v0TwIq.png 3. Zał. 2: Oświadczenie.
v0TwIq.png 4. Zał. 3: Wykaz zrealizowanych dostaw.
v0TwIq.png 5. Zał. 4: Wzór umowy.
excel.png 6. Zał. 5: Wzór kosztorysu cenowego.

Czasopisma zagraniczne

Kraków, dn. 29 października 2009 r.

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie pragnie zlecić na drodze przetargu nieograniczonego dostawę czasopism zagranicznych w prenumeracie na rok 2010 (postępowanie nr ZPB/2/2009).
W związku z tym uprzejmie prosimy o przedstawienie w terminie do 25 listopada 2009 r. oferty na usługę zgodnie z załączoną "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" i listą obejmującą 137 pozycji. Rozpatrywane będą także oferty częściowe.
Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z części wymienionych tytułów, gdyby suma opłat za prenumeratę przekraczała znacznie przeznaczone przez Akademię na ten cel środki finansowe.

Zapraszamy.

Załączniki:

v0TwIq.png 1. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę czasopism zagranicznych w prenumeracie na rok 2010 dla Biblioteki PAT.
v0TwIq.png 2. Zał.1: Opis przedmiotu zamówienia.
v0TwIq.png 3. Zał. 2: Oświadczenie.
v0TwIq.png 4. Zał. 3: Wykaz zrealizowanych dostaw.
v0TwIq.png 5. Zał. 4: Wzór umowy.
excel.png 6. Zał. 5: Wzór kosztorysu cenowego.

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę czasopism

Czasopisma krajowe:

Kraków, dn. 02 grudnia, 2009 r.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Kanonicza 25, 31 - 002 Kraków

Rozstrzygnięcie przetargu

Postępowanie nr ZPB/3/2009
Dostawa czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2010 dla Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2010 dla Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,

wybrano ofertę Firmy:

KOLPORTER SA
25-528 Kielce
ul. Zagnańska 61

Oddział Małopolska
31-574 Kraków
ul. Ciepłownicza 37

Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ważnych ofert.

Czasopisma zagraniczne:

Kraków, dn. 02 grudnia, 2009 r.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Kanonicza 25, 31 - 002 Kraków

Rozstrzygnięcie przetargu

Postępowanie nr ZPB/2/2009
Dostawa czasopism zagranicznych w prenumeracie na rok 2010 dla Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę czasopism zagranicznych w prenumeracie na rok 2010 dla Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,

wybrano ofertę Firmy:

ABE Marketing Sp. z o.o.
00-855 Warszawa
ul. Grzybowska 37 A

Uzasadnienie wyboru:
Oferta przedstawia kompletną ilość zamawianych tytułów za najniższą cenę.
Cena oferty: 80 380,32 PLN brutto

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail