This site is archival.
To go to the new homepage of the University, please click here.
Last updated: January 2015.

If you want to go on the old site, click here.

polish version

Warsztat "Ukryte zagrożenia w przekazie medialnym..." 14-15 VI 2013

Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny zaprasza do wzięcia udziału w warsztacie na temat Ukryte zagrożenia w przekazie medialnym - jak chronić się przed manipulacją, który odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2013 r. przy ul. Starowiślnej 9.

Program:
piątek godz. 16.30 – 19. 30,
sobota godz. 8.00 – 15. 00.

Prowadzący: Małgorzata Więczkowska

Zgłoszenia: do 12 czerwca 2013 r. w sekretariacie MWIK: ul. Starowiślna 9, 31-038 Kraków, tel. 12 423 20 57, mwik@upjp2.edu.pl

Tematy:
1. Wpływ mediów na proces wychowania dzieci i młodzieży
• Mediatyzacja życia rodzinnego.
• Specyfika oddziaływania mediów.
• Szanse i zagrożenia wychowawcze.

2. Obrazy przemocy i erotyki w mediach i ich wpływ na rozwój emocjonalny dzieci
• Przemoc w mediach – ukazanie wyników badań w 4 stacjach TVP.
• Wpływ obrazów przemocy i erotyki na wychowanie dzieci i młodzieży.
• Mechanizmy psychologiczne wyjaśniające wpływ przemocy i erotyki medialnej na psychikę odbiorców.
• Skutki pedagogiczne nadmiernego obcowania z przemocą i erotyką medialną przez odbiorców.

3. Wiedza ezoteryczna w przekazach dla dzieci i młodzieży
• Charakterystyka wybranych przekazów medialnych pod względem treści (manga&anime, Witch, itp.).
• Ukazanie sposobów manipulacji obrazem, słowem, dźwiękiem (synkretyzm religijny, wiedza ezoteryczna, symbolika magiczna itp.).
• Skutki pedagogiczne takich treści w mediach dla wychowania dzieci i młodzieży.

4. Gry komputerowe niewinna zabawa czy zagrożenie?
• Gry komputerowe – charakterystyka zjawiska.
• Oddziaływanie gier komputerowych na dzieci i młodzież.
• Przykłady elementów destruktywnych w wybranych grach komputerowych (przemoc, erotyka, magiczna symbolika).
• Sposoby obrony dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami.

5. Internet - nowym narzędziem pracy i rozrywki
• Internet w świetle badań.
• Dziecko w sieci – zalety i wady Internetu.
• Zagrożenia (pornografia, pedofilia, oszustwa bankowe, uzależnienia).
• Zasady bezpieczeństwa w Internecie.

6. O konieczności edukacji medialnej w rodzinie. Jak wychowywać do twórczego odbioru mediów.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail