This site is archival.
To go to the new homepage of the University, please click here.
Last updated: January 2015.

If you want to go on the old site, click here.

polish version

Conference "Piękno koniecznym składnikiem liturgii" 11-12 III 2013

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej zaprasza do udziału w sesji naukowej Piękno koniecznym składnikiem liturgii, która odbędzie się w dniach 11-12 marca 2013 roku.

Głównym wykładowcą będzie abp Piero Marini, wieloletni Mistrz Ceremonii przy papieżu Janie Pawle II. W programie sesji przewidziano wykład, dyskusję panelową na temat kryteriów piękna oraz uroczystą celebrację eucharystyczną w królewskiej Katedrze na Wawelu. Serdecznie zapraszamy zarówno studentów jak i Szanownych Profesorów do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Program sesji:

Poniedziałek 11 marca 2013
godz. 10.00 – Akademia Muzyczna, sala kameralna im. Marka Stachowskiego
Otwarcie sesji: ks. dr hab. Robert Tyrała, dyrektor MIMK.
Wykład: Piękno i liturgia - abp Piero Marini.
Dyskusja.
Przerwa

godz. 11.30 – dyskusja panelowa: Kryteria piękna
Prowadzi dr hab. Włodzimierz Siedlik.
- w liturgii: abp Piero Marini
- w kulturze: ks. dr Robert Woźniak
- w historii sztuki: ks. dr Szymon Tracz
- w muzyce: prof. Teresa Malecka

godz. 16.30 – Królewska Katedra na Wawelu
Eucharystia (w języku łacińskim) pod przewodnictwem abp. Piero Mariniego.
Śpiew: chór Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej
Dyrygent: dr hab. Wiesław Delimat

tłumaczenie S. Susanna Ferfolgia i ks. Stanisław Mieszczak SCJ

Wtorek, 12 marca 2013
godz. 10.00–12.00, sala 41 w MIMK, ul. Prosta 35a
Warsztaty: Liturgia – kultura – wiara – piękno w niektórych celebracjach papieskich.
Prowadzi ks. abp Piero Marini

Serdecznie zapraszamy!

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail