This site is archival.
To go to the new homepage of the University, please click here.
Last updated: January 2015.

If you want to go on the old site, click here.

polish version

Historic Workshops - general information

W roku akademickim 2012/2013 Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII - już po raz siódmy - organizuje serię spotkań, adresowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (choć nie wyłącznie), która w sposób szczególny interesuje się zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej humanistyki.
Tym razem zajęcia odbywać się będą pod wspólnym hasłem: Historyczne podróże po kulturze. Dwusemestralny cykl wykładów i warsztatów przy końcu roku szkolnego sfinalizowany zostanie konkursem, którego laureaci otrzymają indeksy wyżej wzmiankowanego Wydziału. Zaś dla wszystkich osób regularnie uczestniczących w zajęciach wydane będą stosowne zaświadczenia, pozwalające na ubieganie się o otrzymanie wyższej oceny z historii podczas szkolnej klasyfikacji semestralnej.

INFORMACJE BIEŻĄCE
o Na kolejnych spotkaniach rozdawane są materiały z zajęć wcześniejszych, niezbędne
w odpowiednim przygotowaniu się do finałowego konkursu/testu o indeks. Osoby nieobecne mogą natomiast znaleźć egzemplarze kolejnych skryptów na portierni UPJPII (parter budynku przy ul. Franciszkańskiej 1), w teczce zatytułowanej: Warsztaty historyczne dla młodzieży licealnej.
o Słuchaczy warsztatów, którzy chcieliby uzyskać zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach w I semestrze (np. celem przedłożenia podczas klasyfikacji szkolnej za okres zimowy), prosimy o zgłoszenie tego faktu sekretarzowi w trakcie spotkań listopadowych. Zaświadczenia wydane zostaną podczas zajęć grudniowych (maturzyści – jeśli zajdzie taka potrzeba – mogą je uzyskać już na wykładzie 24 XI). Przypominamy przy tym, iż warunkiem otrzymania zaświadczenia jest odpowiednia frekwencja (tj. max. 2 nieobecności na semestr).

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pisząc na adres: warsztatyhistoryczne@upjp2.edu.pl lub JMVM@interia.pl.

GRAFIK SPOTKAŃ - ROK AKADEMICKI 2012/2013 - SEMESTR I
(grafik spotkań, zaplanowanych na semestr II podany zostanie w styczniu 2013 r.)

PAŹDZIERNIK
27 X; godz. 11:00 – 12:45 (z krótką przerwą między wykładami); budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej 1, s. 201
- Witamy na UPJPII... czyli parę słów o Uniwersytecie (przy dobrej pogodzie prelekcja połączona zostanie ze zwiedzaniem wybranych oddziałów Uczelni) – dr Józef C. Kałużny, dr Joanna Małocha, mgr Delfina Kościółek
- Raweńskie spacery po kulturze: Czy świetlista symbolika autora Boskiej Komedii mogła być inspirowana raweńskimi dekoracjami? – dr Józef C. Kałużny

LISTOPAD
17 XI, godz. 11:00 – 12:45 (z krótką przerwą między wykładami); budynek UPJPII
przy ul. Franciszkańskiej 1, s. 201
- Dźwiękami zapisane. Semiologiczny aspekt muzyki na przestrzeni wieków - dr Lucyna Rotter
- Poznając zabytki poznajemy historię, czyli słowo o pracy konserwatora - mgr Natalia Słomka

24 XI, godz. 11:00 – 12:45 (z krótką przerwą między wykładami); budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej 1, s. 201
- Atom, szachy, perskie koty. Historycznie i kulturalnie po współczesnym Iranie - dr Marcin Rzepka
- W poszukiwaniu średniowiecznego piekła - dr Elżbieta Piwowarczyk

GRUDZIEŃ
15 XII, godz. 11:00 – 12:45; budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej 1, s. 201
- Z wizytą na XIX-wiecznym balu angielskim, czyli jak panna Bennet poznała pana
Darcy’ego – wykład połączony z warsztatami, współorganizowany przez Szkołę
Tańca Jane Austen

22 XII, godz. 11:00 – 12:45 (z krótką przerwą między wykładami); budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej 1, s. 201
- Tajemnice mnichów. Podróż po klasztorach Polski - dr Joanna Małocha
- W poszukiwaniu Majów, czyli trudności archeologii w dżungli - mgr Katarzyna Radnicka

STYCZEŃ
26 I, spotkanie przed wejściem do budynku Muzeum Archeologicznego (ul. Senacka 3), osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery A-L: spotkanie o godz. 11.00; osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery M-Ż: spotkanie o godz. 12.00
- Kulturalna podróż przez egipską starożytność i małopolskie pradzieje – dr Jacek Górski

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail