This site is archival.
To go to the new homepage of the University, please click here.
Last updated: January 2015.

If you want to go on the old site, click here.

polish version

 • W dniach 27-28 września 2013 r. Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z Greckokatolickim Wydziałem Teologicznym Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie organizują XXI Międzynarodową Konferencję Naukową Sacrum i przyroda. Temat spotkania to Ekoturystyka.

  Czytaj dalej …

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: Katedra Komunikacji Religijnej, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN - Zespół Języka Religijnego, Stowarzyszenie Homiletów Polskich, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Język homilii i kazań po 1989 roku, która odbędzie się w dniach 16–18 września 2013 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej.

  Czytaj dalej …

 • XLIII Sympozjum Katechetyczne Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego Żyć w światłości Pana, która odbędzie się w sobotę 16 marca 2013 roku w Auli Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego przy ul. Starowiślnej 9 w Krakowie.

  Czytaj dalej …

 • Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej Autorytet "na cenzurowanym". Debata nad pochwałą i kontestacją autorytetów, która odbędzie się w sobotę 16 marca 2013 roku w Auli św. Tomasza z Akwinu w budynku Kolegium – wejście od ul. Stolarskiej 12.

  Czytaj dalej …

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Zgromadzenie Zmartwychwstańców Prowincja Polska zapraszają na VII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Duchowość klasztorów polskich: Przekaz i komunikacja. W tym roku sympozjum odbędzie się 19 lutego 2013 r. pod hasłem Misja Bułgarska Zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu.

  Czytaj dalej …

 • Klasztor Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie oraz Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych UPJPII) zapraszają do udziału w VI międzynarodowym sympozjum z cyklu Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja: Zapatrzona w Boga i wsłuchana w człowieka. Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej, które odbędzie się w sobotę 9 lutego 2013 r. w klasztorze Sióstr Urszulanek UR w Krakowie przy ul. Starowiślnej 9.

  Czytaj dalej …

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie zapraszają na konferencję naukową Ziemiaństwo polskie na rzecz Ojczyzny i Kościoła, która odbędzie się 23 listopada 2012 r. w Instytucie Historii UPJPII przy ul. Kanoniczej 9 w sali 111.

  Czytaj dalej …

 • Instytut Prawa Kanonicznego UPJPII zaprasza na sympozjum naukowe z okazji Roku Wiary Wolność wiary a posłuszeństwo prawu, które odbędzie się 14 listopada 2012 r. (środa) w auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy przy ul. Stradomskiej 4 w Krakowie.

  Czytaj dalej …

 • Symposium "Drogi wiary" 14-15 XI 2012

  data dodania:
  25.10.2012 14:26

  Zapraszamy do wygłoszenia referatu i wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym podczas studenckiego sympozjum Drogi wiary.

  Czytaj dalej …

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie mają zaszczyt zaprosić na seminarium naukowe pt. Wyzwania współczesnej pracy socjalnej.

  Czytaj dalej …

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10][12] [13]  »