This site is archival.
To go to the new homepage of the University, please click here.
Last updated: January 2015.

If you want to go on the old site, click here.

polish version

Free Courses for Students, Postgraduate Students and Academic Workers

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenia do Krakowa, Wrocławia i Warszawy.

Chcesz założyć innowacyjny biznes? Dowiedz się, jak to zrobić skutecznie, naucz się planować strategię biznesową. Weź udział w bezpłatnych szkoleniach MARR. Już od stycznia rusza kolejny cykl bezpłatnych szkoleń, organizowanych przez MARR w ramach projektu „3xP: Pomysł – Potencjał – Przedsiębiorca”.

Studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych z całej Polski, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, zapraszamy na szkolenia do Krakowa, Wrocławia i Warszawy.

Harmonogram szkoleń w Krakowie:

dla doktorantów i pracowników naukowych uczelni z całej Polski, nieprowadzących działalności gospodarczej:
• 18.02.2012, Zarządzanie własnością intelektualną w szkołach wyższych.
• 3.03.2012, Planowanie finansowe w projektach inwestycyjnych.

dla studentów, absolwentów, doktorantów z całej Polski, nieprowadzących działalności gospodarczej:
• 23-24.02.2012, Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka.
• 5-6.03.2012, Wizerunek skutecznego przedsiębiorcy.
• 7-8.03.2012, Od kreatywności do Przedsiębiorczości.
• 15-16.03.2012, Strategia biznesowa firmy.
• 20-21.03.2012, Gra symulacyjna.

Szkolenia w Krakowie.

Harmonogram szkoleń we Wrocławiu:

dla doktorantów i pracowników naukowych uczelni z całej Polski, nieprowadzących działalności gospodarczej

• 15.02.2012, Marketing innowacji.
• 16.02.2012, Wycena i transfer technologii.
• 17.02.2012, Prawo własności intelektualnej.

dla studentów, absolwentów, doktorantów z całej Polski, nieprowadzących działalności gospodarczej:

• 23-24.02.2012 Zarządzanie projektami innowacyjnymi.

Szkolenia we Wrocławiu.

Harmonogram szkoleń w Warszawie:

dla doktorantów i pracowników naukowych uczelni z całej Polski, nieprowadzących działalności gospodarczej

• 7.03.2012, Marketing innowacji.
• 13.03.2012, Tworzenie Biznesplanu.
• 14.03.2012, Prawo własności intelektualnej.
• 15.03.2012, Zakładanie innowacyjnej działalności gospodarczej.

dla studentów, absolwentów, doktorantów z całej Polski, nieprowadzących działalności gospodarczej:

• 5-6.03.2012, Zakładanie działalności gospodarczej

Szkolenia w Warszawie.

Zapraszamy, rekrutacja już trwa!

www.marr.pl

Szkolenia realizowane w ramach projektu: „3xP: Pomysł – Potencjał – Przedsiębiorca”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail