This site is archival.
To go to the new homepage of the University, please click here.
Last updated: January 2015.

If you want to go on the old site, click here.

polish version

Rok El Greca 2014

Dnia 21 lutego 2014 roku o godz. 19.00 w Sali Białej MOK ul Pułaskiego 6 w Siedlcach odbędzie się spotkanie, na którym rozpoczniemy cykl pt. Spotkanie z jednym obrazem El Greca.

Podczas pierwszego spotkania zostaną wygłoszone konferencje: dr hab. Cezarego Tarachy (KUL JPII Lublin) Hiszpania Złotego Wieku oraz dr Pablo de la Fuente (KUL JPII Lublin) El Greco: życie i twórczość artystyczna. Następnie odbędzie się recital muzyki hiszpańskiej w wykonaniu Agnieszki Gertner-Polak, Monik Rosca i Krzysztofa Woźniczka. w związku z rozpoczynającym się Rokiem El Greca, zwracam się z prośbą o podjęcie współpracy.

Rok El Greca objęty jest patronatem honorowym rektora UPJPII ks. prof. dr. hab. Władysława Zuziaka.

More information...

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail