This site is archival.
To go to the new homepage of the University, please click here.
Last updated: January 2015.

If you want to go on the old site, click here.

polish version

Godność doktora honoris causa dla ks. dr. Hieronima Fokcińskiego SI 11 VI 2013

Z radością informujemy, że Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dnia 20 maja br. podjął uchwałę w sprawie nadania godności doktora honoris causa Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego ks. dr. Hieronimowi Fokcińskiemu SI w szczególności za:

• kierowanie w latach 1971−2013 polskim ośrodkiem naukowo-badawczym Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie;
• popularyzację badań naukowych na polu nauk humanistycznych i kościelnych w formie szeroko zakrojonej działalności edytorskiej (redaktor serii wydawniczych Studia Ecclesiastica, Życie i Wiara, Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych);
• współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi oraz badawczo-naukowymi w Polsce i zagranicą, udostępnianie bogatych zasobów poloników;
• zaangażowanie w prace Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie w latach 1991−2010 jako konsultor i relator, autor dziesiątek opracowań historycznych do Positio w postępowaniu kanonizacyjnym;
• prace w Zarządzie Związku Polaków we Włoszech oraz jako kurator działalności Komisji Kultury i Nauki tejże organizacji.

ks. dr Hieronim Fokciński SI – wieloletni dyrektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, relator Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W ciągu prawie 20 lat pracy przygotował materiał dowodowy, który przyczynił się do ogłoszenia ok. 40 beatyfikacji i kanonizacji. Autor ponad 200 publikacji.

data i miejsce urodzenia: 30 września 1937, Mirowice
święcenia kapłańskie: 21 czerwca 1964
wykształcenie: doktor nauk historycznych w zakresie historii

Ważniejsze funkcje:

od 1971 dyrektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie
od 1991−1992 konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
od 1992−2010 relator Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
od 1994 wykładowca w Studium Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, później także na Uniwersytecie Gregoriańskim

Uroczystość nadania godności doktora honoris causa ks. dr. Hieronimowi Fokcińskiemu SI odbędzie się dnia 11 czerwca br.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail