This site is archival.
To go to the new homepage of the University, please click here.
Last updated: January 2015.

If you want to go on the old site, click here.

polish version

I Krakowskie Dni Daru Człowieka dla Człowieka 4-11 XII 2011

Święty Mikołaj, Patron daru człowieka dla człowieka zaprasza w dniach 4 – 11 grudnia 2011 na przedświąteczne spotkania z autentycznymi świadkami wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego w świetle mądrego słowa i szlachetnego czynu…

II Niedziela Adwentu 4 grudnia 2011

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, ul. Benedyktyńska 37
10.00 – Spotkanie św. Mikołaja ze św. Benedyktem, patronem Europy budowanej na fundamencie modlitwy i pracy…

ok. 10.30 – Orszak św. Mikołaja udaje się ul. Tyniecką do Krakowa…

Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Marcina w Krakowie, ul. Grodzka 58
10.00 – Nabożeństwo z okazji Dnia Górnika połączone z koncertem pieśni górniczej w wykonaniu chóru „Lutnia” z Wieliczki…

Seminarium XX. Salezjanów Kraków-Dębniki, ul. Tyniecka 39
ok. 11.00 – Spotkanie św. Mikołaja ze św. Janem Bosko, ojcem i nauczycielem młodzieży…

Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Kostki Kraków-Dębniki, ul. Konfederacka 6
ok. 11.30 – Spotkanie św. Mikołaja ze św. Stanisławem Kostką, patronem młodzieży polskiej i wspólnoty parafialnej Kraków-Dębniki…

Sanktuarium bł. Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach
12.00 – Spotkanie św. Mikołaja z bł. Karolem Józefem Wojtyłą – Papieżem Janem Pawłem II, współtwórcą i promotorem pedagogiki świętości oraz laureatami Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”…

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowskich Łagiewnikach
14.00 – Spotkanie św. Mikołaja z św. Faustyną Kowalską – apostołką Miłosierdzia Bożego oraz uczestnikami VIII Pielgrzymki Przedsiębiorców i Pracodawców…

ok. 15.30 Orszak św. Mikołaja przemieszcza się z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w kierunku przystanku tramwajowego przy ul. Zakopiańskiej i tramwajem udaje się do Krakowa; na trasie przysiadają się do św. Patrona daru człowieka dla człowieka inni autentyczni świadkowie wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego…

Krakowska rezydencja Świętego Mikołaja w kościele parafialnym, ul. Kopernika 9

16.30 – Ekumeniczna celebracja mądrego słowa i błogosławionego czynu w blasku świec Caritas – Eleos – Diakonia z udziałem duszpasterzy i wiernych parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja, prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP i ewangelicko-augsburskiej pw. św. Marcina z Krakowa oraz Scholii Benedyktyńskiej z Tyńca…

Rynek Krakowski, scena przy Sukiennicach
16.30 – 18.30 – W oczekiwaniu na przybycie św. Mikołaja słowno-muzyczne prezentacje zespołów z Kościołów i wspólnot chrześcijańskich z udziałem m.in.:
Zespołu Gospel, Wspólnoty śpiewającej „Kairos” Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, Laureatów Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym a realizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego…

ok. 18.30 – Spotkanie św. Mikołaja z oczekującymi go na Krakowskim Rynku wiernymi i duszpasterzami Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, Kongregacją Kupiecką oraz ludźmi dobrej woli otwartymi na Niego jako Patrona daru człowieka dla człowieka i promotora dobroczynności z wyobraźnią miłosierdzia w blasku świec wigilijnych Caritas – Eleos – Diakonia…

Bazylika Mniejsza OO. Franciszkanów w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 5

ok. 19.30 – Spotkanie św. Mikołaja ze św. Franciszkiem – autentycznym świadkiem Miłości, która nie jest kochana oraz promotorem pokoju i dobra jako wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego…
ok. 19.45 – Spotkanie św. Mikołaja z Chórem „Krakowskiej Młodej Filharmonii” i wysłuchanie wraz ze zgromadzonymi w Bazylice koncertu z okazji 20-lecia jego działalności…

Poniedziałek 5 grudnia 2011

Krakowska rezydencja Świętego Mikołaja w kościele parafialnym, ul. Kopernika 9

6.30 – Roratnio-eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności NMP i Św. Anny…

18.00 – Eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności św. Królowej Jadwigi i bł. Karoliny Kózkówny z udziałem współtwórców Ruchu Apostolstwa Młodzieży, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej…

Wtorek 6 grudnia 2011

Uroczystość odpustowa ku czci św. Mikołaja – współtwórcy i promotora daru człowieka dla człowieka, dobroczynności wypływającej z autentycznej pobożności oraz duszpasterskiej troski o każdego człowieka we wspólnocie Ludu Bożego powołanego do zwycięstwa w Jezusie Chrystusie Dobrym Pasterzu…

Krakowska rezydencja Świętego Mikołaja w kościele parafialnym, ul. Kopernika 9

6.30 – Roratnio-eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności NMP i Św. Stanisława BM współpatrona Polski oraz Archidiecezji Krakowskiej…
8.00 – Eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności Św. Wincentego a Paulo z udziałem wiernych i duszpasterzy zatrudnionych w Służbie Zdrowia w szpitalach i klinikach znajdujących się na terenie parafii Św. Mikołaja…

9.30 – Eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności Św. Ignacego z Loyoli z udziałem wiernych i duszpasterzy oraz ludzi dobrej woli, którzy modlą się i pracują w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika 26…
11.30 – Eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności Św. Jana od Krzyża z udziałem wiernych i duszpasterzy oraz ludzi dobrej woli, którzy modlą się i pracują w kościele OO. Karmelitów przy ul. Rakowickiej 18…

13.00 – Eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności Bł. O. Honorata Koźmińskiego i Bł. Sancji Szymkowiak pod przewodnictwem J. E. Bpa Damiana Muskusa OFM z udziałem żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz przedstawicieli placówek oświatowych, w których urzeczywistnia się nauczanie religii jako istotna dla integralnego rozwoju dzieci i młodzieży forma posługi słowa Kościoła we współczesnym świecie …

15.30 – Eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności św. Jana Złotoustego, współtwórcy pięknego słowa zharmonizowanego z życiem, pod przewodnictwem Dyrektora „Uniwersytetu III wieku” Akademii Ignatianum w Krakowie O. prof. Romana Darowskiego SJ z udziałem seniorów i osób w podeszłym wieku…

18.00 – Eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności Św. Bazylego Wielkiego, ewangelicznego arystokraty ducha, pod przewodnictwem Ks. Infułata Jerzego Bryły z udziałem założonego w 1257 r. Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe oraz osób i organizacji autentycznie zatroskanych o dobro wspólne i rozwój kulturowego-religijnego dziedzictwa, jakim jest świątynia i wspólnota parafialna w Krakowie, nosząca imię Świętego Patrona daru człowieka dla człowieka…

Środa 7 grudnia 2011

Krakowska rezydencja Świętego Mikołaja w kościele parafialnym, ul. Kopernika 9

6.30 – Roratnio-eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności NMP i Świętych Apostołów Piotra i Pawła, których wizerunki zdobią poliptyk znajdujący się w południowej nawie kościoła św. Mikołaja…

18.00 – Eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Ambrożego, obrońcy Prawa Bożego, z udziałem czcicieli NMP, Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich, zatroskanych o rychłą beatyfikację Sł. B. Hanny Chrzanowskiej, osób i firm zaangażowanych w zabezpieczenie konstrukcyjne kościoła św. Mikołaja …

Czwartek 8 grudnia 2011
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Krakowska rezydencja Świętego Mikołaja w kościele parafialnym, ul. Kopernika 9

6.30 – Roratnio-eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i Świętych kobiet, których wizerunki zdobią poliptyk znajdujący się w południowej nawie kościoła św. Mikołaja…

18.00 – Eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i św. Maksymiliana Marii Kolbego z udziałem współtwórców Służby Liturgicznej Ołtarza i Ruchu Światło Życie w Archidiecezji Krakowskiej…

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP przy Klinice AM, ul. Kopernika 19

16.00 - Eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z udziałem uczestników uroczystości odpustowej ku Jej czci…

Kościół OO. Karmelitów Bosych, ul. Rakowicka 18

18.00 - Eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności Matki Bożej Niepokalanie Poczętej pod przewodnictwem o. Alberta Wacha z udziałem uczestników uroczystości odpustowej ku Jej czci…

Piątek 9 grudnia 2011

Krakowska rezydencja Świętego Mikołaja w kościele parafialnym, ul. Kopernika 9

6.30 – Roratnio-eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności NMP i świętych Wojciecha i Wacława, których wizerunki zdobią poliptyk znajdujący się w południowej nawie kościoła św. Mikołaja…

18.00 – Eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności św. Jana Damasceńskiego, obrońcy obrazów, z udziałem osób i instytucji współtworzących Orszak św. Mikołaja oraz I Krakowskie Dni Patrona Daru Człowieka Dla Człowieka…

Sobota 10 grudnia 2011

Krakowska rezydencja Świętego Mikołaja w kościele parafialnym, ul. Kopernika 9

6.30 – Roratnio-eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności NMP, której koronacja na Królową Nieba i Ziemi przyozdabia poliptyk znajdujący się w południowej nawie kościoła św. Mikołaja…

18.00 – Eucharystyczne spotkanie przy Stole Słowa i Ciała Pańskiego w obecności św. Grzegorza z Nazjanzu, autentycznego teologa, z udziałem wiernych i duszpasterzy parafii współtworzących dekanat II Kraków – Kazimierz oraz przedstawicieli wspólnoty neokatechumenalnej, działającej przy parafii św. Mikołaja…

III Niedziela Adwentu 11 grudnia 2011

Krakowska rezydencja Świętego Mikołaja w kościele parafialnym, ul. Kopernika 9

Niedzielne spotkanie eucharystyczne przy stole Słowa i Ciała Pańskiego z udziałem:

6.30 – pracujących w niedziele i święta na terenie parafii Św. Mikołaja, pragnących na co dzień być dla wszystkich ludzi dobrej woli darem człowieka dla człowieka…

8.00 – seniorów mieszkających na terenie parafii św. Mikołaja, pragnących na co dzień być dla wszystkich ludzi dobrej woli darem człowieka dla człowieka…

9.30 – młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania w parafii Św. Mikołaja, pragnącej na co dzień być dla wszystkich ludzi dobrej woli darem człowieka dla człowieka…

11.30 - dzieci wraz z rodzicami z terenu parafii Św. Mikołaja, pragnących na co dzień być dla wszystkich ludzi dobrej woli darem człowieka dla człowieka…

13.00 - małżonków i ich rodzin obchodzących w tym roku 25-lecie i 50–lecie sakramentu małżeństwa, pragnących na co dzień być dla siebie nawzajem darem człowieka dla człowieka…

15.00 - wszystkich ludzi dobrej woli współtworzących i promujących w naszym mieście Św. Mikołaja jako autentycznego świadka daru człowieka dla człowieka pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, J. Em. Ks. Kard. Stanisława Dziwisza, uświetnione śpiewem „Chóru Kameralnego Parafii Miłosierdzia Bożego Na Wzgórzach Krzesławickich”…

19.00 - ludzi dobrej woli i studentów zaangażowanych w duszpasterstwa akademickie działające na terenie parafii św. Mikołaja, pragnących na co dzień być dla siebie darem człowieka dla człowieka…

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail