This site is archival.
To go to the new homepage of the University, please click here.
Last updated: January 2015.

If you want to go on the old site, click here.

polish version

Ogólnouczelniany egzamin potwierdzający poziom B2 lub poziom B2+ 21 VI 2013

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych organizuje ogólnouczelniany egzamin z języków nowożytnych dla potwierdzenia poziomu B2 lub poziom B2+. Egzamin odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 o godz. 11:15 w sali 111, przy ul. Franciszkańskiej 1.

More information...

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail