This site is archival.
To go to the new homepage of the University, please click here.
Last updated: January 2015.

If you want to go on the old site, click here.

polish version

Lokalizacja: New Library > Wmurowanie kamienia węgielnego

Wmurowanie kamienia węgielnego

Widok ogólny biblioteki:

tn_pos1a tn_pos2a

Uroczystości:

tn_pos3a tn_pos4a

Poświęcenia dokonał JE Ks. Kard. Franciszek Macharski - Arcybiskup Metropolita Krakowski:

tn_pos5a tn_pos6a

Uroczystościom przewodniczył JM Rektor PAT - Bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek

6 października 2001 r.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail