This site is archival.
To go to the new homepage of the University, please click here.
Last updated: January 2015.

If you want to go on the old site, click here.

polish version

Lokalizacja: New Library > Budowa biblioteki

Budowa biblioteki

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków
tel. 12 421-84-16, fax: 12 422-86-26
E-mail: rektorat@upjp2.edu.pl.pl

BUDOWA BIBLIOTEKI
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
w Krakowie

cYBPf4

Projekt budynku biblioteki aut. "K. Ingarden & J. Ewy Architekci" z Krakowa

Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział o Akademii (dziś UPJPII)i:

"Pragnę gorąco, by Duch Święty był z tym dziełem, które stale noszę w sercu, by On swoim światłem i mocą oświecał serca i umysły współczesnych pokoleń profesorów, studentów i wszystkich pracowników oraz tych, którzy modlą się za tę uczelnię katolicką, wspierają ją i są jej życzliwi."

GCS3nh

Papież Jan Paweł II z władzami Akademii (dziś UPJPII)

Uniwersytet, pragnąc zapewnić prawidłowe warunki pracy naukowej i studiowania, podjęła niezwykle trudne wyzwanie budowy zespołu tak bardzo jej potrzebnych budynków na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Bobrzyńskiego. Lokalizacja ta podkreśla wielowiekowe związki z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Budowa ta finansowana jest w całości z własnych funduszy Uniwersytetu, pochodzących z dobrowolnych ofiar. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowe z wdzięcznym sercem przyjmie każdą okazaną jej pomoc. Podczas Mszy Świętej odprawianej każdego miesiąca w Kościele Św. Marka w Krakowie polecamy Bogu wszystkich ofiarodawców.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25
BPH Oddział Kraków, ul. Pijarska 1
08 1060 0076 0000 3200 0047 3533

Sieć biblioteczna UPJPII obejmuje Bibliotekę Główną ze zbiorami wydawnictw zwartych i czasopism, dwie biblioteki wydziałowe, biblioteki instytutów i katedr. Zbiory biblioteczne liczą 390 tys. woluminów, w tym prawie 5 tys. starych druków i 3 400 tytułów czasopism.

Biblioteka wdrożyła komputerowy system VTLS. Udostępnia także bazy danych na CD-ROM-ach oraz usługi sieci INTERNET.

CQ7nOx
Wielki Kanclerz i Rektor PAT(dziś UPJPII) w czasie poświęcenia placu pod budowę Biblioteki 20.11.2000 r.

W 1990 roku została powołana FUNDACJA im. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI, której celem jest materialne wspomaganie Akademii (dziś UPJPII).

FUNDACJA
im. Świętej Jadwigi Królowej
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25
72 1060 0076 0000 3200 0047 1702

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail