This site is archival.
To go to the new homepage of the University, please click here.
Last updated: January 2015.

If you want to go on the old site, click here.

polish version

Lokalizacja: Faculties and other departments > Interfaculty Units

Interfaculty Units

Międzywydziałowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu prowadzą działalność dydaktyczno-naukową w ramach współpracy różnych wydziałów. Międzywydziałowy Instytut Bioetyki prowadzi badania etyczne nad medycznymi i pozamedycznymi ingerencjami w życie ludzkie. Międzywydziałowe Studium Języków Obcych realizuje proces nauczania języków nowożytnych i starożytnych. Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego dba o kulturę fizyczną studentów. Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II ma za zadanie prezentować i rozwijać filozofię i teologię Papieża Polaka.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail