Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Konferencja AD FONTES LITURGICOS "Reformy liturgii a powrót do źródeł" 23-24 X 2013

Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie oraz Ukraiński Uniwersytet Katolicki i Ukraińskie Centrum Liturgiczne we Lwowie zapraszają na IV Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ad fontes liturgicos "Reformy liturgii a powrót do źródeł", które odbędzie się w Krakowie w dniach 23–24 października 2013 r.

W grudniu 2013 roku mija 50 lat od uchwalenia soborowej Konstytucji o liturgii, która rozpoczęła jej reformę i wszechstronną odnowę w Kościele rzymskokatolickim. W związku z tym kolejne, czwarte międzynarodowe spotkanie naukowców zajmujących się badaniem źródeł liturgicznych poświęcone zostało zjawisku REFORMY LITURGII w Kościele zachodnim i w Kościołach wschodnich. Przedstawiciele tych Kościołów, reprezentanci wielu różnych środowisk naukowych z 8 krajów Europy chcą wspólnie poszukać odpowiedzi na pytanie:
Czy i w jakim stopniu reformy liturgii różnych obrządków podejmowane na przestrzeni dziejów były (są) powrotem do źródeł? Głównymi organizatorami sympozjum „AFL IV” są ośrodki badawcze i uczelnie katolickie z Polski, Słowacji i Ukrainy. W tym roku na sympozjum wystąpią także badacze liturgii z Węgier, Włoch, Francji, Belgii i Słowenii. Z uwagi na liczny udział gości zagranicznych dwoma równoległymi językami sympozjum będą włoski i polski.

PROGRAM

DZIEŃ PIERWSZY 23.10.2013

9.00 Otwarcie sympozjum

9.30 SESJA 1: IDEA REFORMY LITURGII
Thomas Pott OSB (Chevetogne, Belgia) Reforma liturgii - idea wieku XX
Stefan Šak (Preszów, Słowacja) Odnowa liturgiczna w teologii prawosławnej

Erwin Mateja (Opole, Polska) Soborowa reforma liturgii mszy św. jako próba powrotu do źródeł
11.00 Przerwa
11.30 SESJA 2: WOKÓŁ REFORMY SOBORU WATYKAŃSKIEGO II
Goffredo Boselli (Bose, Włochy) Liturgia w językach narodowych jako owoc reformy Soboru Watykańskiego II
Janusz Mieczkowski (Kraków, Polska) Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II w ocenie abpa Marcela Lefebvre’a i lefebrystów
Marek Rembierz (Katowice, Polska) Rozumienie sensu odnowy liturgii i jej funkcji w uj[i]ęciu Józefa Ratzingera

Marco Gallo (Fossano, Włochy) [/i]Soborowa reforma obrzędu sakramentu pokuty
Vojtech Bohač (Preszów, Słowacja) Realizacja wymagań reformy soborowej w greckokatolickich księgach liturgicznych
13.30 Przerwa na obiad
15.00 SESJA 3: HISTORYCZNE REFORMY LITURGII
Marek Blaza SI (Warszawa, Polska) Reforma Triduum Pascha[i]lnego w obrządku łacińskim i bizantyjskim
André Lossky (Paryż, Francja) [/i]Reformy typikonu bizantyjskiego
Simon Marinčak (Koszyce, Słowacja) Liturgia bizantyjsko-sowiańska sprzed reformy metropolity Kipriana
Job Getcha (Genewa, Szwajcaria) Reforma metropolity Kipriana
Michal Glevaňák (Preszów, Słowacja) Teksty Starego Testamentu w słoawiańskich przekładach Liturgii św. Jakuba
Stanisław Ciupka (Bielsko-Biala, Polska) Obecność koncepcji hellenistycznych w początkach liturgii Kościoła
16.30 Przerwa
17.00 NIESZPORY w kościele Nawrócenia św. Pawła
18.00 ZWIEDZANIE WAWELU
(archiwum i katedra)
20.00 Kolacja

DZIEŃ DRUGI 24.10.2013
9.00 SESJA 4: HISTORYCZNE REFORMY LITURGII
Georgi Minčev (Łódź, Polska) Anatemy przeciwko herezjom dualistycznym w bizantyjsko-słowiańskiej tradycji euchologicznej
Przemysław Nowakowski CM (Kraków, Polska) Źródła reformy liturgicznej Piotra Mohyły z połowy XVII w.
János Nyirán (Nyiregyhaza, Węgry) Węgierskojęzyczne źródła liturgiczne w Kościele greckokatolickim na Węgrzech. Od rękopisów do druków
Taras Shmanko (Lwów, Ukraina) Kształtowanie się komponentu liturgicznego w unijnej tożsamości kościelnej
10.30 OTWARCIE WYSTAWY „Liturgia wczoraj i dziś” w Muzeum Historyczno-Misyjnym Wacław Umiński CM (Kraków, Polska)
11.30 SESJA 5: TRADYCJE LOKALNE
Tamás Véghseő (Nyiregyhaza, Węgry) Wprowadzenie języka węgierskiego do liturgii grekokatolików w XIX-XX w. wraz z następstwami
Igor Vasylyshyn (Lwów, Ukraina) Nowe księgi liturgiczne jako owoc reformy w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim w 1 połowie XX wieku
Slavko Krajnc (Lublana, Słowenia) Wpływ miejscowych źródeł liturgicznych na inkulturację słoweńskich ksiąg liturgicznych
Vasyl Rudejko (Lwów, Ukraina) Reforma liturgii słowa w Służebniku ”Trzech Janów” z Preszowa
13.30 Przerwa na obiad
15.00 SESJA 6: PERSPEKTYWY DALSZYCH REFORM
Robert Petkovšek (Lublana, Słowenia) Liturgia w oczach współczesnej filozofii
András Dobos (Nyiregyhaza, Węgry) Przywrócenie jedności sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Wyzwanie dla Kościołów greckokatolickich regionu karpackiego
Augustin Solanski (Użgorod, Ukraina) Próby reformy liturgicznej w celu szerszego użycia Psalmów w Litugii Godzin obrządku bizantyjskiego
Marcel Mojzeš (Preszów, Slovachia) Od zmiany formy do ponownego odkrycia treści liturgii. Wizja liturgii XXI wieku
16.30 Przerwa
17.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE: Czy reformy liturgii są powrotem do źródeł?

Miejsce sympozjum:

Sympozjum odbędzie się w budynkach Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy (aula ks. Konstantego Michalskiego CM) w Krakowie przy ul. Stradomskiej 4 (wejście przez furtę seminaryjną)

Transmisja sympozjum w radio: www.nowohuckie.pl

Organizator sympozjum:

Instytut Liturgiczny
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Bernardyńska 3, 31 - 069 Kraków
tel.: +48 12 422 69 57
e-mail: il@upjp2.edu.pl
www.upjp2.edu.pl

Bezpośrednio odpowiedzialni za organizację Sympozjum :

ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJP II - kierownik Katedry Historii Liturgii
ks. dr Janusz Mieczkowski – asystent w Katedrze Historii Liturgii
Wydział Teologiczny UPJP II w Krakowie

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail