Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Dodatkowe kursy językowe

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych UPJPII zaprasza na dodatkowe, odpłatne (poza obowiązkowymi lektoratami) kursy językowe z języka angielskiego, hiszpańskiego i łacińskiego.

Dodatkowy kurs języka angielskiego:
pdf Plakat

Kurs umożliwi:
- osiągnięcie poziomu B2 i będzie stanowił dodatkową pomoc, by przygotować się do zakończenia lektoratu na wymaganym poziomie B2,
- przystąpienie do organizowanego poza zwykłym lektoratem ogólnouczelnianego egzaminu na poziome B2 (dla tych studentów, którzy lektorat skończyli na niższym poziomie lub po poświadczeniu poziomu B2 z j. angielskiego chcą zmienić język)
Przypominamy, że poświadczenie poziomu B2 w postaci oceny kończącej lektorat lub w postaci wyniku pozytywnego uzyskanego w trakcie ogólnouczelnianego egzaminu jest konieczne, aby uzyskać dyplom ukończenia studiów I stopnia.

Kurs jest przeznaczony również dla studentów II i III roku, którzy ukończyli już lektorat, a nie chcą tracić kontaktu z językiem oraz wszystkich tych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje językowe.

Zajęcia będą odbywać się przez cały nadchodzący rok akademicki 2014/2015.
Wymiar godzinowy rocznego kursu: 60 godzin.
Poziom startowy kursu: B1.
Wymagana minimalna liczba uczestników: 12.
Cena za semestr (30 godzin): 300 złotych. Możliwość zapłaty w dwóch ratach.

Zapisy i informacje w sekretariacie MSJO do dnia 20 października 2014 r. lub na adres e-mail: kursb2upjp2@gmail.com

Dodatkowy kurs języka łacińskiego:
pdf Plakat

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych informuje, że w roku akademickim 2014/15 istnieje możliwość zorganizowania odpłatnych zajęć wyrównawczych z języka łacińskiego dla studentów mających okresowe trudności w nauce tego języka lub zainteresowanych dodatkowym utrwaleniem wiedzy w zakresie niektórych zagadnień. Koszt kursu semestralnego obejmującego 30 godzin to 300 zł przy grupie liczącej minimum 12 osób. Kurs docelowo (jeżeli będzie się cieszył zainteresowaniem) przewidziany jest na cały rok (60 godz). Istnieje możliwość rozłożenia na raty odpłatności za kurs. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem, zastępcą kierownika MSJO lub osobami prowadzącymi lektorat z j. łacińskiego w celu uzyskania bliższych informacji i ewentualnego zapisania się na kurs.
Zapraszamy!

Dodatkowy kurs języka hiszpańskiego:
pdf Plakat

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych UPJPII zaprasza na odpłatny kurs języka hiszpańskiego na poziomie B1.
Kurs jest przeznaczony dla studentów, którzy:
- ukończyli lektorat z języka hiszpańskiego na poziomie A2 lub
- posiadają znajomość języka hiszpańskiego na ww. poziomie i są zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji językowych do poziomu B1.

Czas trwania kursu: cały nadchodzący rok akademicki 2014/2015.
Wymiar godzinowy rocznego kursu: 60 godzin.
Poziom startowy: A2.
Wymagana minimalna liczba uczestników: 12.
Cena za semestr (30 godzin): 300 złotych. Możliwość zapłaty w dwóch ratach.

Zapisy i informacje w sekretariacie MSJO do dnia 30 października 2014 r. lub na adres e-mail: malgorzata.kolaczyk@gmail.com

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail