Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Romska Akademia Mediów - ankiety

Zachęcamy do wypełnienia ankiet dotyczących postrzegania społeczności romskiej po emisji programów z cyklu Romska Akademia Mediów przez społeczność nieromską oraz przez przedsiębiorców i pracowników JST. Ankiety służą do pomiaru wskaźników projektu realizowanego przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ze środków Unii Europejskiej. O wypełnienie ankiet prosimy do końca lipca 2014 r.


Link do ankiet.

Romska Akademia Mediów to projekt, który powstał w odpowiedzi na trudną sytuację społeczną i zawodową Romów w województwie małopolskim, podkarpackim i lubelskim.

Badania wykazały, że w Polsce wciąż dominuje negatywna opinia o społeczności romskiej i królują dotyczące ich stereotypy. Z tego powodu Romowie niejednokrotnie czują się jak obywatele drugiej kategorii, dotykają ich przejawy nietolerancji, ksenofobii i dyskryminacji, których efektem są trudności Romów ze znalezieniem pracy czy zdobyciem wykształcenia oraz ubóstwo. Sytuacja ta przypomina swoiste błędne koło. Aby je przerwać, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wraz z Agencją Doradczo-Usługową „Arwi Partner” przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 sierpnia 2013 roku rozpoczął realizację projektu Romska Akademia Mediów, którego celem jest zwiększenie aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej Romów, wzrost wiedzy na temat obyczajowości i tradycji tej grupy oraz zwiększenie integracji społecznej romskiej i nie romskiej z terenu trzech województw.

Wymiernym efektem projektu będzie cykl programów na temat kultury Romów i ukazujących ich życie, tworzonych nie tylko przez doświadczonych dziennikarzy TVP Kraków, ale co ma wielkie znaczenie, także przez samych Romów: studentów i absolwentów szkół wyższych oraz osoby z potencjałem i talentem operatorskim. Będą one wyłonione spośród mieszkańców osad romskich. Programy będą realizowane na podstawie tematów przygotowanych przez korespondentów z uwzględnieniem wytycznych Rady Programowej. Po zakończonej emisji zostanie przygotowany filmowy materiał edukacyjno-wychowawczy dla młodzieży, który trafi do bibliotek szkół gimnazjalnych w trzech docelowych województwach, który nauczyciele będą mogli wykorzystać na przykład podczas lekcji wychowawczych. Projekt przewiduje także organizację spotkań integracyjnych w szkołach oraz przygotowanie Romskich Wieczorów Naukowo-Artystycznych w dużych miastach, poprzedzonych mobilną wystawą artystów romskich. A wszystko po to, aby przełamać stereotypy na temat Romów, zapoznać społeczność z ich kulturą oraz zachęcić ich do większej aktywności społeczno-zawodowej.

Projekt rozpoczął się 1 sierpnia 2013, a będzie trwał do końca lipca 2014 roku.

Więcej informacji na stronie www.romskaakademia.pl.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail