Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Konkurs literacki "Wiara i Nauka"

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa ogłasza Konkurs literacki w ramach Dni Jana Pawła II 2009 dla studentów wszystkich uczelni w kraju na temat "Wiara i Nauka"

KOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA
ogłasza
Konkurs literacki
w ramach
DNI JANA PAWŁA II 2009
dla studentów wszystkich uczelni w kraju
na temat "Wiara i Nauka"

Przedmiotem pracy może być:
- analiza tekstów Karola Wojtyły - Jana Pawła II
- twórcze rozwinięcie lub odniesienie się do Jego myśli

Objętość pracy pisemnej - ok. 20 stron wydruku komputerowego w formacie A4
W tekście zasadniczym - odstępy pomiędzy liniami 1.5, w przypisach - odstęp pojedynczy.
Czcionka - Times New Roman 12 (ok. 30 tys. znaków lub 6 tys. słów)

Prace należy przesłać na adres:
Biuro organizacyjne "Dni Jana Pawła II"
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

Prace należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4 w dwóch egzemplarzach tekstu oraz z dołączonym plikiem na płycie CD

Na egzemplarzach pracy zamiast podawania nazwiska i podstawowych danych należy umieścić wyłącznie dowolnie wybrany przez siebie dwuczłonowy pseudonim.

W osobnej zaklejonej kopercie należy dołączyć dane osobowe autora pracy (imię i nazwisko, adres domowy, adres do korespondencji elektronicznej, kontakt telefoniczny, nazwę i adres uczelni, rok i kierunek studiów oraz umieszczony na pracy konkursowej dwuczłonowy pseudonim)

Prace przyjmowane będą do 15.X.2009 (decyduje data stempla pocztowego)

Prace złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w konkursie.

Kryteria oceny prac:
- jakość formy literackiej
- umiejętność analizy tekstu i umiejętność syntezy
- znajomość nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II
- samodzielność koncepcji autorskiej

NAGRODY:
I miejsce - 8000 zł.
II miejsce - 7000 zł.
III miejsce - 6000 zł.

Prace literackie zakwalifikowane do pierwszej dziesiątki zostaną zamieszczone w publikacji książkowej.
Nagrody zostaną wręczone po Mszy Św., która będzie odprawiona w Katedrze na Wawelu w dniu 5.11.2009, o godz. 18.00.

pdf Regulamin konkursu.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail