Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Konferencja "Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu..." 11-12 X 2013

Zapraszamy do udziału w konferencji Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005), która odbędzie się w dniach 11-12 października 2013 r.

Organizatorzy konferencji:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie (Centrum Jana Pawła II), Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II per il Magistero Sociale della Chiesa w San Marino, Fondazione Europa Civilta’ w Mediolanie, Poczta Polska S.A.

Instytucje partnerskie:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Jana Pawła II w Warszawie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Katolicki „Sacro Cuore” w Mediolanie, Fundacja im. Alcide De Gasperiego w Rzymie.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Dialogu MiędzykulturowegoJana Pawła II (Kraków-Łagiewniki),

Języki konferencji: polski, włoski, angielski (tłumaczenie symultaniczne)

Cel konferencji: Ukazanie uniwersalnego przekazu, doktryny, wartości i działań Stolicy Apostolskiej na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu Papieża Jana Pawła II oraz wpływu na ogólną sytuację w Europie i na świecie w latach 1978-2005.

Publikacja materiałów: akty konferencji zostaną opublikowane w ramach specjalnego wydania czasopisma „Politeja”

Patroni honorowi: J.E. Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski, Kancelaria Prezydenta RP, Minister Spraw Zagranicznych RP, Marszałek Województwa Małopolskiego, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Patroni medialni: Telewizja Polska S.A., Telewizja Polonia, TVP Kraków, "Rzeczypospolita", "Niedziela", "Do Rzeczy"

Program konferencji


Piątek (11 października 2013 r.)

9.30-10.30 – inauguracja konferencji (Collegium Novum, aula Uniwersytetu Jagiellońskiego)
- powitanie przez JM Prof. Wojciecha Nowaka, Rektora UJ,
- powitanie przez Marszałka Województwa Małopolskiego,
- powitanie przez Prezydenta Miasta Stołecznego Krakowa
- powitanie i słowo wstępne ze strony J.E. Kard. Stanisława Dziwisza, arcybiskupa metropolity krakowskiego,
- wystąpienie Pana Radosława Sikorskiego - ministra Spraw Zagranicznych RP lub jego przedstawiciela;
- wystąpienie J.E Ks. Abp Dominique Mamberti – sekretarza ds. relacji z państwami Stolicy Apostolskiej lub podsekretarza;

10.30-13.00 – Pierwsza sesja: Podstawy ideowe i wartości w polityki międzynarodowej Ojca Świętego Jana Pawła II (Collegium Novum, Aula UJ)

-prowadzenie: Ks. Prof. Władysław Zuziak – rektor Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie

- ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW, sekretarz Papieskiej Rady ds.. Świeckich) – Polityka i wartości w działaniach Jana Pawła II na arenie międzynarodowej,
- abp Luigi Negri (arcybiskup - metropolita Ferrary) – Międzynarodowe znaczenie nauczania społecznego Błogosławionego Jana Pawła II;
- prof. Lorenzo Ornaghi (b. rektor Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie, minister kultury Włoch w rządzie Mario Montiego 2011-2013) – „Wspólnota międzynarodowa” i „kwestie globalne” w nauczaniu i działaniu Błogosławionego Jana Pawła II;
- prof. Giovanni Maria Vian (dyrektor dziennika l’Osservatore Romano) – Obraz Jana Pawła II w świecie mediów,
- Roberto Formigoni (senator Republiki Włoskiej, były prezydent Regionu Lombardia) – Jan Paweł II w Parlamencie Europejskim w 1988 r. – Promocja wartości ludzkich, korzenie Europy i obrona jej tożsamości
- red. Jacek Moskwa (dziennikarz i watykanista) – Jan Paweł II wobec wartości kultury

13.00-15.00 - Przerwa na lunch (Collegium Novum UJ)

15.00-17.30 - Druga sesja: Jan Paweł II wobec Europy i świata: niektóre aspekty działalności międzynarodowej (Collegium Novum, Aula UJ)

-prowadzenie: prof. Bogdan Szlachta – dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

- abp Celestino Migliore (Nuncjusz Apostolski w Polsce, w l. 2003-2010 Stały Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ) – Stolica Apostolska i główne problemy Narodów Zjednoczonych w okresie pontyfikatu Jana Pawła II;
- prof. Giovanni Barberini (Uniwersytet w Perugi) – Jan Paweł II i Europa (tylko referat do publikacji);
- prof. Guzman Carriquiry Lecourt – sekretarz Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej: Ameryka Łacińska w działaniach Stolicy Apostolskiej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II;
- prof. Thomas Hong-Son Han (ambasador Korei Południowej przy Stolicy Apostolskiej od 2010 r.) – Stolica Apostolska wobec Azji i Dalekiego Wschodu;
- abp Henryk Hozer (metropolita warszawsko-praski, były sekretarz Kongregacji Ewangelizacji Narodów Stolicy Apostolskiej) – Jan Paweł II i obecność Stolicy Apostolskiej na Czarnym Lądzie,
- ks. Paweł Ptasznik (Sekretariat Stanu – sekcja I), Jan Paweł II i ekumenizm
- abp Józef Kowalczyk (Metropolita gnieźnieński, Prymas Polski) – Stosunki Polski ze Stolicą Apostolska i kwestia konkordatu z 1993 r. (prezentacja książki).

- dyskusja i podsumowanie

Sobota (12 października 2013 r.)

9.30-12.30 - Trzecia sesja: Polityka wschodnia i Konkordat z Polską w działaniach międzynarodowych Jana Pawła II

-prowadzenie: ks. prof. Józef Krukowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

- abp Dominique Mamberti/Ks. Antoine Camilleri – Stolica Apostolska i Europa Środkowo-Wschodnia – wizja Jana Pawła II i Benedykta XVI;
- prof. Maciej Mróz (Uniwersytet Wrocławski) – Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej: idee i wartości w działaniu;
- bp. prof. Tadeusz Pieronek – Polityka konkordatowa Stolicy Apostolskiej ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej i Wschodniej;
- ks. prof. Józef Krukowski (KUL) – Funkcje stabilizacyjne konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską z 1993 r. w procesie normalizacji stosunków państwo-Kościół
- J.E. Hanna Suchocka (Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej) – Jan Paweł II wobec zmian w Polsce w związku z wejściem do Unii Europejskiej
- dr Krzysztof Strzałka (UJ) – Dyplomacja czasów przełomu: Jan Paweł II i kształtowanie się dyplomacji publicznej Stolicy Apostolskiej

12.30-13.00 - dyskusja i podsumowanie

13.00-14.00 – lunch kończący konferencję

Kontakt:
dr Krzysztof Strzałka
Instytut Europeistyki UJ
e-mail: krzysztof.strzalka@uj.edu.pl
tel. 515 605106

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail