Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Konferencja "Studium przypadku. Wokół myśli Michała Hellera" 1-2 XII 2012

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studium przypadku. Wokół myśli Michała Hellera, która odbędzie w dniach 1-2 grudnia 2012 w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji Studium przypadku. To już piąta konferencja z cyklu Wokół myśli Michała Hellera. Zaproszenie kierujemy do studentów, doktorantów i
pracowników naukowych wszystkich dyscyplin akademickich. Tematem tegorocznej edycji są zagadnienia związane z kwestią przypadku i przypadkowości w naukach przyrodniczych i humanistycznych. Szczególnie mile widziane będą zgłoszenia bezpośrednio odnoszące się do myśli Michała Hellera.

Organizatorzy:
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła
II w Krakowie

Współorganizacja:
Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

PROGRAM:

1 XII 2012 (sobota)

09:00 otwarcie
09:10 Maciej Manna, Przypadek – odrzucony, oswojony i nieoswajalny
09:30 mgr Paweł Iljaszewicz, Opis stanu układu probabilistycznego. Kwantowa ewolucja czasowa. Zasada przyczynowości
09:50 dyskusja

10:00 dr Joanna Gęgotek, Przypadek, prawa i celowość w odkrywaniu historycznego wymiaru Ziemi i życia
10:20 ks. dr Grzegorz Bugajak, Czy rachunek prawdopodobieństwa jest „teorią przypadku”?
10:40 dyskusja

11:00 ks. dr hab. Adam Olszewski, Studium przypadku: Teza Churcha
11:30 pytania
11:45 przerwa na kawę
12:00 prof. dr hab. Tomasz Placek, Relatywistyczne modele rozgałęziających się czasoprzestrzennych historii
12:30 pytania
12:45 prof. dr hab. Wojciech Sady, Spór o to, czy przepływem ciepła rządzi konieczność czy przypadek a narodziny idei kwantowych
13:15 pytania

13:30 obiad

15:00 ks. dr Wojciech Węgrzyniak, „Co się stało, było przypadkiem” (1 Sm 6,9). Przyczynek do biblijnej teologii przypadku
15:30 dr hab. Dariusz Łukasiewicz, Przypadek i prawdopodobieństwo a zagadnienie Opatrzności Bożej
16:00 dyskusja
16:30 przerwa na kawę
17:00 panel dyskusyjny: ks. prof. dr hab. Michał Heller, prof. dr hab. Tomasz Placek, prof. dr hab. Wojciech Sady, prowadzenie: dr Maria Karolczak

2 XII 2012 (niedziela)

08:30 mgr Dorota Bentke, mgr Zofia Sajdek, Człowiek wobec przypadku: formy (nie)zgody
08:50 mgr Maria Midura, Przypadkowość śmierci
09:10 dyskusja
09:20 Małgorzata Gądek, Determinizm w klasycznej myśli socjologicznej – antyprzypadkowa socjologia
09:40 mgr Wojciech B. Zieliński, Przypadek – zamaskowane fatum
10:00 mgr Mikołaj Małecki, Przypadkowe przestępstwa
10:20 dyskusja
10:40 przerwa na kawę

10:50 mgr Damian Kokoć, Przypadek czy konieczność kieruje światem? Rozważania Awicenny nad przyczynowością
11:10 Damian Luty, Przypadkowość w filozofii matematyki Imre Lakatosa
11:30 mgr Krzysztof Zawisza, Prawo Synchroniczności Wszechświata
11.50 dyskusja

12:10 mgr Marek Jakubiec, Czy istnienie Wszechświata to przypadek? Wokół koncepcji „powstania Wszechświata z niczego” S. Hawkinga
12:30 mgr Małgorzata Stawarz, Obiektywny charakter przypadku – koncepcja Mariana Smoluchowskiego
12:50 mgr inż. Dominik Rzepka, Przypadek i pułapki intuicji – o paradoksach w rachunku prawdopodobieństwa
13:10 dyskusja

13: 30 obiad

15:00 mgr Jakub Jernajczyk, Portrety przypadku
15:20 mgr Ewelina Czaja, Przypadek Johna Cage'a czyli polemika filozofii z muzyką
15:40 mgr Marek Dolewka, Rola elementu przypadku w twórczości Witolda Lutosławskiego
16:00 dyskusja
16:20 mgr Konrad Kołodziejczyk, O wolności: między Scyllą konieczności a Charybdą przypadku
16:40 mgr Rafał Zawisza, Warunkowa apologia przypadkowości. Filozofia narodzin w biografii Rahel Varnhagen autorstwa Hanny Arendt
17:00 dr Sebastian Gałecki, „Gra hazardowa zwana życiem”: przypadek, przygodność, pewność
17:20 dyskusja
17:40 zakończenie konferencji

Szczegółowe informacje tutaj oraz na stronie www.wmmh.pl.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail