Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Konferencja "Kaukaz w perspektywie badawczej młodych naukowców" 1 VI 2013

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Most do Gruzji" oraz Instytut Wschodnich Inicjatyw zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Kaukaz w perspektywie badawczej młodych naukowców, która odbędzie się 1 czerwca br. w ramach IV Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie.

Celem konferencji „Kaukaz w perspektywie badawczej młodych naukowców”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Most do Gruzji” oraz Stowarzyszenie „Instytut Wschodnich Inicjatyw”, pod patronatem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jest zaprezentowanie wyników badań młodych polskich naukowców zajmujących się regionem Kaukazu w szerokim, interdyscyplinarnym spektrum oraz przybliżenie kwestii wyborów prezydenckich w państwach Kaukazu Południowego w 2013 roku.

Obrady konferencji zostały podzielone na dwa panele tematyczne – Kaukaz - wybrane problemy badawcze oraz Wybory prezydenckie w Armenii, Gruzji Azerbejdżanie w 2013 roku - kontynuacja czy zmiana?. W pierwszym z nich zaprezentowane zostaną wyniki projektów badawczych realizowanych ze środków publicznych. Prelegenci przedstawią podjęte prace, omówią sposób realizacji projektów, a także wyniki ich realizacji. W drugim natomiast przedstawione zostaną wybory prezydenckie w krajach regionu, które odbyły się bądź dopiero odbędą w 2013 roku oraz ich polityczne skutki. Po zakończeniu obrad panelowych odbędzie się dyskusja pt. Kaukaz głosuje 2013, w której udział wezmą uczestnicy drugiego panelu, zaproszeni goście oraz publiczność. W przerwie między panelami zostanie zaprezentowany film pt.: Wymiary tożsamości Polonii w Gruzji oraz książka mgr Marcina Olejnika pt.: Dylematy współczesnej Gruzji. Wywiady z przedstawicielami gruzińskich elit społecznych i politycznych przeprowadzone w latach 2010-2011.

pdf Program.

Zapraszamy!

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail