Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Sympozjum "Dokąd zmierzasz, współczesna rodzino?" 16 V 2012

Instytut Nauk o Rodzinie Wydziału Nauk Społecznych UPJPII we współpracy z Uniwersytetem w Preszowie, Instytutem Rodziny Jana Pawła II w Bratysławie oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Międzynarodowym Sympozjum w 30-lecie ogłoszenia Adhortacji Familiaris consortio: Dokąd zmierzasz, współczesna rodzino?, które odbędzie się 16 maja 2012 roku.

Miejsce: Biblioteka UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie.

Komitet honorowy:
J.E. ks. kardynał Stanisław Dziwisz, Wielki Kanclerz UPJPII
J.M. rektor UPJPII ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII
Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa

Komitet naukowy:

Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPJPII
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka, Dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie UPJPII
Ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek, Katedra Teologii Małżeństwa i Rodziny
Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, Katedra Katolickiej Nauki Społecznej

Komitet organizacyjny:
ks. dr Marcin Cholewa, dr hab. Małgorzata Duda, mgr Katarzyna Kutek-Sładek, ks. dr hab. Marek Petro (Sk), ks. dr Antoni Świerczek

PROGRAM:

9.15 – 9.30 Rejestracja uczestników

Rozpoczęcie: godz. 9.30

Część I – prowadzący: ks. dr Antoni Świerczek, UPJPII

9.30 – 10.00 – Wystąpienia wstępne
10.00 – 10.20 – J.E. ks. bp Grzegorz Kaszak: Współczesna rodzina w kontekście nauczania Jana Pawła II zawartego w adhortacji "Familiaris consortio"
10.20 – 10.40 – prof. dr hab. Gałkowska, KUL: Znaczenie przygotowania do małżeństwa
10.40 – 11.00 – ks. prof. Stanislav Vojtko, Instytut Rodziny Jana Pawła II, Bratysława: Základné prvky antropológie ženy podľa exhortácie "Familiaris consortio" (Podstawowe elementy antropologii kobiety na podstawie Adhortacji "Familiaris consortio")
11.00 – 11.20 Przerwa
11.20 – 11.40 – ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński: Aksjologiczny wymiar rodziny
11.40 – 12.00 – ks. dr. Peter Tirpák, Presov: Smerovanie a sprevádzanie rodín podľa Magistéria a miestnej Cirkvi na Slovensku

12.00 – 12.30 – Dyskusja
Przerwa 12.30 – 13.20

Część II – prowadzący: dr hab. Małgorzata Duda, UPJPII

13.20 – 13.40 – ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, UKSW: Rodzina i jej prawa w społeczności demograficznej
13.40. - 14.00 – mgr Marzena Paszkot: Samorząd wsparciem dla współczesnej rodziny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny i Polityki Społecznej
14.00 – 14.20 – ks. dr hab. Jan Mazur, prof. UPJPII: Praca kluczem polityki rodzinnej
14.20 – 14.40 - mgr Katarzyna Wojtanowicz: Rodzicielstwo w świetle ustawy o pieczy zastępczej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
14.40. – 15.00 – ks. doc. dr hab. Marek Petro: Aktivity Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v prospech plnšieho rozvoja rodiny, (Działania greckiego Kościoła katolickiego w Słowacji na rzecz pełniejszego rozwoju rodziny), Presov
15.00 – 15.20 - ks. mgr Jacek Konieczny: Kościół wobec problemów rodziny, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej

15.20 – 15.40 – Dyskusja, zakończenie sympozjum

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail