Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Organizacja nauczania języków - klerycy (I rok studiów)

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych UPJPII
Języki nowożytne- lektoraty- rok akademicki 2014/ 2015
Klerycy roku I- jednolite studia magisterskie

Zasady obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/ 2015:

1. Student kończący jednolite studia magisterskie (w tym teologia kapłańska) jest zobowiązany posiadać umiejętności językowe w zakresie j. nowożytnego na poziomie minimalnym B2+ (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2.11.2011 w sprawie KRK dla szkolnictwa wyższego).

2. Klerycy I roku nie wykonują testów elektronicznych. Do grup odpowiadających poziomowi znajomości języka przyporządkowywani są na pierwszym spotkaniu w październiku z lektorem danego języka (po krótkim teście sprawdzającym). MSJO wcześniej przekazuje do seminarium listy kleryków na pierwsze zajęcia.

3. Do poziomu B2 + można kontynuować naukę następujących języków ze szkoły średniej: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski. Wybór języka następuje we wrześniu (kleryk składa specjalną deklarację osobie odpowiedzialnej w seminarium za wykaz – listę wyboru języka).

4. Studenci nie mogą (oprócz sytuacji omówionej w pkt. 5) wybrać realizacji języka od podstaw, gdyż trzyletni kurs nauki języka (180 godzin) jest niewystarczający do osiągnięcia wymaganego poziomu B2+.

5. Jeżeli student posiada poświadczoną (certyfikaty, wpis do indeksu wcześniejszych studiów, dyplomy ukończenia filologii…) znajomość języka nowożytnego na poziomie B2+ oraz wyższym, może (po konsultacji z kierownikiem lub zastępcą kierownika MSJO UPJPII) jedynie w takiej sytuacji wybrać realizację języka od podstaw tzn. j. włoskiego, j. hiszpańskiego, j. rosyjskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego.

6. Studenci, którzy nie posiadają żadnych zaświadczeń, ale realizując lektorat znajdą się w grupie na poziomie B2.3 lub B2.4, ewentualnie wyższym (C1, C2), mogą po roku zdać ogólnouczelniany egzamin potwierdzający poziom B2+ (bezpłatnie) i od kolejnego roku rozpocząć realizację dwuletniego lektoratu innego języka, w tym również języka od podstaw (język włoski, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski).

7. Jeżeli student po trzech latach nauki języka nie zda egzaminu kończącego lektorat na poziomie B2+, może po kolejnym roku przystąpić ponownie do ogólnouczelnianego egzaminu, a w międzyczasie indywidualnie wiedzę uzupełnić.

8. Ogólnouczelniany egzamin (odbywany poza tokiem zwykłych lektoratów) potwierdzający poziom B2 oraz B2+ organizowany jest przez MSJO co roku w maju i czerwcu (dokładny termin jest podawany z odpowiednim wyprzedzeniem). Pierwsze podejście do egzaminu będzie bezpłatne. Każde kolejne podejście będzie odpłatne.

9. Uwaga dodatkowa: do grup j. łacińskiego kleryków przyporządkowuje kierownictwo MSJO. Imienne listy grup przesyłane są z końcem września do seminariów.

Wszystkie wątpliwości można rozstrzygnąć na dyżurach kierownika MSJO lub zastępcy kiierownika MSJO

Wykaz dyżurów w miesiącu wrześniu 2014:


1) dyżury kierownika MSJO UPJPII pani Marii Banach odbędą się: 8.09 (pn.), 10.09 (śr.), 12.09 (pt.), 15.09 (pn.), 16.09 (wt.).

Wszystkie dyżury przy ul. Franciszkańskiej 1, sala 014C/014B w godzinach 9.00- 10.30.

2) dyżury Pani Marty Krzanowskiej odbędą się:
8.09 (pn.) – godz. 9.00- 10.30
10.09 (śr.) – godz.9.00- 10.30
11.09 (czw.) – godz. 13.00- 14.30
15.09 (pn.) – godz. 13.00- 14.30

Wszystkie dyżury przy ul. Franciszkańskiej 1, sala 014C/014B.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail