Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Oferta pracy: operator DTP

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko operator DTP (umowa na zastępstwo).

Miejsce pracy: Kraków
Region: Małopolska

pdf Oferta pracy

Obowiązki:
- redakcja techniczna publikacji przed korektą w Microsoft Word z użyciem kaskadowego systemu stylów, usuwanie przesłonięć stylów, konwersja znaków obcych na UNICODE
- projektowanie układu publikacji
- skład publikacji, w tym skład utrudniony: przypisy, tabele, wykresy, grafiki, skład w językach obcych, skład w alfabetach niełacińskich (np. greckim, cyrylicy, arabskim, hebrajskim, dewanagari)
- projektowanie okładek (autorskich oraz na podstawie wzoru)
- korespondencja z autorami i redaktorami naukowymi
- nanoszenie korekt autorskich
- opracowywanie ilustracji, korekta graficzna ilustracji
- opracowywanie tabel, wykresów
- przygotowanie plików PDF do druku i do publikacji elektronicznych
- nadzór nad całością procesu przygotowania publikacji do druku

Wymagania:
- Wykształcenie: wyższe – polonistyka, kierunek lub specjalność edytorstwo
- Certyfikaty, kursy, szkolenia: szkolenia z zakresu typografii, projektowania, DTP i redakcji językowej
- Wiedza specjalistyczna: przygotowanie publikacji do druku, przygotowanie publikacji elektronicznych, zasady pisowni języka religijnego, korekta i redakcja tekstu naukowego, w tym systemu przypisów i bibliografii, język HTML, zdolności plastyczne, poczucie estetyki
- Znajomość języków obcych: angielski – co najmniej B2, inny nowożytny – co najmniej C1 ; rosyjski (umiejętność czytania), grecki (umiejętność czytania), inne języki wykorzystujące alfabety niełacińskie
- Znajomość obsługi komputera (programy, stopień znajomości, zakres wykorzystania)
o Adobe InDesign (wersja CC i niższe) – zaawansowany
o Adobe Illustrator – podstawowy
o Adobe Photoshop – zaawansowany
o Adobe Acrobat Professional – zaawansowany
o CorelDraw – podstawowy
o Microsoft Office – zaawansowany: Word, Excel, Power Point
- Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku i w pracy w wydawnictwie uczelnianym

Oferujemy:

- Pracę w renomowanej uczelni
- Pracę rozwijającym się zespole oraz szansę rozwoju zawodowego
- Zatrudnienie na zastępstwo, pakiet socjalny

Zgłoszenia:

- Na aplikacje oczekujemy do 4 maja 2014 r.
- Oferty powinny zawierać CV oraz list motywacyjny
- Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko wybranym kandydatom
- Nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Prosimy aplikować na adres poczty elektronicznej: dso@upjp2.edu.pl.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail