Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Konferencja "Społeczeństwo rozumu - społeczeństwo rozumne" 24-25 V 2013

Wydział Filozoficzny zaprasza na Interdyscyplinarną konferencję studentów i doktorantów pt. Społeczeństwo rozumu - społeczeństwo rozumne, która odbędzie się w dniach 24-25 maja br. w Bibliotece UPJPII przy ulicy Bobrzyńskiego 10.

Podczas dwudniowej konferencji będzie można wysłuchać referatów studentów i doktorantów z różnych ośrodków naukowych w kraju. Celem konferencji jest przyjrzenie się relacjom zachodzącym pomiędzy społeczeństwem a epistemologią i wiedzą. Prelegenci zwrócą również uwagę na problem funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Podczas siedmiu paneli tematycznych zostaną poruszone najważniejsze problemy z dziedziny filozofii, socjologii, psychologii, nauk o komunikowaniu.

Już pierwszego dnia zapraszamy na panel dyskusyjny Kamień filozoficzny – kamieniem węgielnym społeczeństwa, którego gośćmi specjalnymi będą: dr hab. Joanna Mysona Byrska, dr Robert Piechowicz oraz dr Piotr Duchliński.
Tego samego dnia odbędzie się również projekcja filmów o tematyce społecznej autorstwa prof. Krzysztofa Kiwerskiego oraz studentów Pracowni Filmu Animowanego z Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dzięki uprzejmości prof. Jerzego Kuci).
Konferencja jest organizowana przez studentów i doktorantów Wydziału Filozoficznego.

Program konferencji

Plakat konferencji

PROGRAM:

24.05.2013 (piątek)

9:50 – rozpoczęcie konferencji

PANEL PIERWSZY – Psyche racjonalna – psyche społeczna

10:10 –10:30 – mgr Adrianna Smurzyńska (Uniwersytet Jagielloński), Racjonalni nieracjonalni. O rozumowaniu urojeniowym.

10:30 – 10:50 – Maria Kozakowska (Akademia Ignatianum), Medykalizacja jako konstrukt zracjonalizowanych społeczeństw – zależności między osobowością a sktrukturą psychopatyczną w kontekście korporacji.

10:50 – 11:10 – mgr Maria Napierała, Jak to się dzieje, że rozmawiamy ze sobą, czyli tworzenie i rozumienie przekazów językowych w ujęciu psychologii poznawczej.

11:10 – 11:30 – Dyskusja
11:30 – 11:40 – Przerwa

PANEL DRUGI – Rozumne strategie społeczne

11:40 – 12:00 – lic. Jakub Napoleon Gajdziński (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu), Ideologia w czasach powszechnego cynizmu.

12:00 – 12:20 – mgr Olgierd Sroczyński (Fundacja Ludwiga von Misesa), Racjonalność etatyzmu. Spór wokół problemu władzy państwa w gospodarce.

12:20 – 12:40 – mgr Tobiasz Adam Bocheński (Uniwersytet Łódzki), Rozumny pluralizm, czy też modernistyczna mrzonka?

12:40 – 13:00 – Dyskusja

13:00 – 14:30 – Przerwa obiadowa

14:30 – 16:20 PANEL DYSKUSYJNY Kamień filozoficzny – kamieniem węgielnym społeczeństwa, zaproszeni goście: dr hab. Joanna Mysona Byrska, dr Piotr Duchliński, dr Robert Piechowicz

PANEL TRZECI – Media – przestrzeń racjonalności?

16:20 – 16:40 – mgr Aleksandra Powierska (Uniwersytet Jagielloński), Facebook jako przestrzeń mobilizacji społecznej - koncepcja inteligentnego tłumu w social media.

16:40 – 17:00 – mgr Karolina Jaworska (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński), Czy fakt może być subiektywny? O strategiach obiektywizowania w prasie arabskiej.

17:00 – 17:20 – Albert Zimoch (Uniwersytet Wrocławski), Ideologia a społeczeństwo. Wpływ mediów na zanik idei.

17:20 – 17:40 – Dyskusja
17:40 – 17:50 – Przerwa

18:00 – 20:00 – Projekcja filmów o tematyce społecznej autorstwa prof. Krzysztofa Kiwerskiego oraz studentów Pracowni Filmu Animowanego z Wydziału Grafiki ASP w Krakowie (dzięki uprzejmości prof. Jerzego Kuci).

20:00 – Koniec pierwszego dnia konferencji


25.05.2013 (sobota)

PANEL PIERWSZY – Pomiędzy episteme a doksą

9:30 – 9:50 – mgr Wojciech Bartłomiej Zieliński (UPJPII), Relacjonizm czy relatywizm – w poszukiwaniu społecznej prawdy.

9:50 – 10:10 – mgr Katarzyna Cikała (UPJPII), Społeczeństwo ponowoczesne, czyli o płynnych strukturach w stanie oblężenia.

10:10 – 10:30 – mgr Dorota Jedlikowska (Uniwersytet Jagielloński), Dyskurs naukowy i jego rola performatywna.

10:30 – 10:50 – Dyskusja
10:50 – 11:00 – Przerwa

PANEL DRUGI – Ratio prawa

11:00 – 11:20 – mgr Marek Jakubiec (UPJPII, Uniwersytet Jagielloński), Problem nieracjonalności dyskursu prawnego.

11:20 – 11:40 – Patrycja Kuncman (Uniwersytet Jagielloński), Wpływ prawa i języka prawnego na postrzeganie rzeczywistości w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.

11:40 – 12:00 – Dyskusja
12:00 –13:30 – Przerwa obiadowa

PANEL TRZECI – Ratio społecznego poznania

13:30 – 13:50 – lic. Rafał Smoleń (Uniwersytet Warszawski), Racjonalna historia europejska – emocjonalna mitologia afrykańska. Kategorie rozumu i racjonalności w dyskursie historiografii europejskiej o Afryce subsaharyjskiej w epoce kolonialnej.

13:50 – 14:10 – lic. Małgorzata Gądek (Akademia Górniczo-Hutnicza), Socjologia wiedzy – nauka nie do końca racjonalna na przykładzie Brunona Latoura.

14:10 – 14:30 – Urszula Szrek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego), Stereotyp jako narzędzie poznawcze. Funkcjonowanie stereotypu jako źródła wiedzy o narodach.

14:30 – 14:50 – Dyskusja
14:50 – 15:00 – Przerwa

PANEL CZWARTY – Civitas Quaerens Intellectum

15:00 –15:20 – Krzysztof Czarnecki (Uniwersytet Jagielloński), Racjonalność jako system. System racjonalności negocjowanej.

15:20 – 15:40 – mgr Zofia Sajdek (UPJPII), Wykluczyć słabość? Niepełnosprawni w społeczeństwie rozumnym.

15:40 – 16:00 – mgr Dorota Bentke (UPJPII), Czy muzyka jest potrzebna społeczeństwu? Kilka uwag o muzyce i rozumie.

16:00 – 16:20 – Dyskusja

16:20 – Uroczyste zakończenie konferencji

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail