Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

VII Międzynarodowe Sympozjum "Misja bułgarska zmartwychwstańców..." 19 II 2013

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Zgromadzenie Zmartwychwstańców Prowincja Polska zapraszają na VII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Duchowość klasztorów polskich: Przekaz i komunikacja. W tym roku sympozjum odbędzie się 19 lutego 2013 r. pod hasłem Misja bułgarska zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu.

Miejsce:
Centrum Resurrectionis (Sala Kapitulna)
Kraków, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1

pdf O Misji bułgarskiej zmartwychwstańców
pdf Program sympozjum
pdf Zaproszenie
pdf Plakat

W programie:

Eucharystia pod przewodnictwem J. E. bp. Krzysztofa Nitkiewicza

bp dr Krzysztof Nitkiewicz (Sandomierz)
Bułgarski Kościół „sui iuris”

bp Christo Proykov (Egzarcha Apostolski w Bułgarii)
Korzenie katolickiej społeczności w Bułgarii sięgające Cyryla i Metodego

ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (UPJPII)
Staranie o pomyślną przyszłość: rola duchowości w świetle wybranych kazań o. Łukasza Wronowskiego CR

ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR
Liturgie wschodnie w działalności zmartwychwstańców

dr hab. Janina Kostkiewicz, prof. UJ
Filozoficzne podstawy wychowania w pismach twórców systemu pedagogicznego zmartwychwstańców

ks. dr Radosław Kimsza (Białystok)
Chrześcijański monastycyzm - jedyna droga przebóstwienia człowieka

ks. mgr lic. Wojciech Mleczko CR (Komisja Studiów Zmartwychwstańczych)
Wkład zmartwychwstańców w formację duchowieństwa unickiego

ks. mgr Lucjan Bartkowiak CR (Centro Aletti, Rzym)
Ikona Zstąpienia Chrystusa do otchłani

Panel: Misja bułgarska CR wczoraj i dziś (moderuje o. Prowincjał Wiesław Śpiewak CR)

Możliwość zwiedzenie kaplicy wschodniej, a także muzeum i wystawy okolicznościowej

Nieszpory w obrządku wschodnim

Sesjom będą przewodniczyć:
ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal

Organizatorzy:
Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego Prowincja Polska

Kierownicy konferencji:
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (UPJPII)
ks. mgr lic. Wojciech Mleczko CR (Komisja Studiów Zmartwychwstańczych)
(kontakt: tel.: 503-017-623, e-mail: mleczkocr@gmail.com)

Logo jubileuszu 150-lecia Misji Bułgarskiej Zmartwychwstańców
Autor: Lucjan Bartkowiak CR

Motyw wykorzystany w logo to najważniejszy fragment z ikony Zejścia do otchłani(Zmartwychwstania). Słowo, które stało się ciałem i ciało, które stało się „wysłowione”, czyli Chrystus paschalny zstępuje (podczas gdy to, co w Nim widzialne śpi w grobie), do otchłani piekła, by wydobyć ludzkość tam na Niego oczekującą. Jako pierwszego ożywia Adama (według starych nabożnych tradycji, Adam wraz z Ewą, to jedyni, których Jezus wydobywa osobiście). Teksty apokryficzne wspominają niezliczone zastępy aniołów, które na słowo Chrystusa otwierają groby i wyprowadzają ku życiu rzesze ludzkie. Kto wie, być może są to aniołowie stróżowie tych ludzi?
Zmartwychwstały chwyta Adama za rękę i rzuca go sobie na ramiona, unosząc ku otwartym na nowo bramom raju. Według tradycji apokryficznej, w momencie zwiastowania anioł odstąpił od rajskich wrót, zamkniętych po grzechu pierwszych rodziców. Owa rajska brama otwarła się szeroko na nowo w momencie przebicia serca Pana. W liturgii wschodniej, w imię tej tradycji, od Paschy do Niedzieli Białej (niedzieli św. Tomasza) carskie wrota pozostają szeroko otwarte.
Nie jest przypadkowym miejsce, w którym Zmartwychwstały chwyta Adama za rękę: miejsce pulsu, miejsce „wyczuwalnego” życia. Zmartwychwstały Pan ciągle, nieustannie przywraca życie człowiekowi, chwyta go za rękę i w ostygły od grzechu krwioobieg istnienia wtłacza swoją ożywczą łaskę.
Ten motyw w Kościołach Wschodu jest bardzo ważny, stanowi esencję patrystycznej wiary, wyrażonej w prawosławnej teologii pojęciem przebóstwienia, według której Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Jednocześnie motyw ten trafnie koresponduje nie tylko z charyzmatem Zmartwychwstańców, ale także przepięknie splata się z jubileuszem 150-lecia misji, jakiej zgromadzenie to podjęło się latem 1863 r. w Adrianopolu i nieprzerwanie pracuje dla Kościoła i społeczeństwa w Bułgarii po dzień dzisiejszy.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail