Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Sympozjum "Drogi wiary" 14-15 XI 2012

Zapraszamy do wzięcia udziału w sympozjum naukowym Drogi Wiary organizowanym przez naszych studentów.

Studenckie Sympozjum Naukowe Drogi Wiary odbędzie się w dniach 14–15 listopada 2012 roku. Patronatem honorowym sympozjum objęli: kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski oraz ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII − rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Tradycyjnie miejscem spotkania będzie aula Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej (ul. Podzamcze 8,31-003 Kraków).

Tegoroczne sympozjum klerycy WSD organizują we współpracy z Katedrą Sakramentologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, której kierownikiem jest ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk.
Dlaczego Drogi Wiary? Po pierwsze jest to odpowiedź na Notę zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary, zredagowaną przez Kongregację Nauki Wiary. Ósma wskazówka odnosząca się do działań na płaszczyźnie diecezjalnej, brzmi: „Pożądane będzie nawiązanie kontaktu ze światem nauki i kultury i stwarzanie nowych okazji do twórczego dialogu wiary i rozumu, poprzez sympozja, kongresy i dni studyjne, zwłaszcza na uniwersytetach katolickich, aby pokazać, «że nie może być konfliktu między wiarą a prawdziwą nauką, ponieważ obie, choć różnymi drogami, dążą do prawdy»”.

Po drugie Benedykt XVI w Liście ogłaszającym Rok Wiary zauważa: „Bardziej niż w przeszłości wiara staje w obliczu szeregu pytań, wynikających ze zmiany mentalności, która zwłaszcza w obecnych czasach zawęża zakres tego, co racjonalnie pewne, do osiągnięć naukowych i technologicznych” (List Apostolski Porta fidei, 12). Stąd wobec tych pytań współczesności i wobec głosu Kościoła nie można pozostać obojętnym.
Podstawowym celem sympozjum jest więc: dać możliwość klerykom i studentom świeckim zaprezentowania owoców przemyśleń dotyczących różnych zagadnień związanych z wiarą. Warto dodać, że wśród prelegentów znajdą się także przedstawiciele lwowskiego środowiska młodych naukowców.

Referaty zostały podzielone tematycznie na następujące sekcje: teologiczną (opiekunowie naukowi: ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII, ks. dr Robert Woźniak, ks. dr Marek Gilski, dr Marek Kita), filozoficzną (opiekun: o. prof. dr hab. Jan Kłoczowski), psychologiczną (opiekun: ks. dr Marcin Cholewa) oraz nauk społecznych (opiekun: dr hab. Małgorzata Duda).

Sympozjum organizowane przez krakowskich kleryków zawsze cechowała otwartość na dyskusję. Pewną nowością tegorocznego spotkania jest wyraźny podział: przedpołudniem będą miały miejsce prezentacje referatów, by po południu mogły odbyć się równoległe dyskusje panelowe w sekcjach. Każdy, kto zamierza uczestniczyć w panelu dyskusyjnym, będzie miał szansę przygotować się do niego, ponieważ 5 listopada br. na stronie internetowej sympozjum zostaną opublikowane streszczenia wystąpień prelegentów.

Warto podkreślić, że wykład inauguracyjny sympozjum wygłosi prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak − rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Natomiast zakończeniem wydarzenia będą uroczyste nieszpory sprawowane przez bp. dr hab. Grzegorza Rysia − przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski i Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Krakowskiej.

Dla tych, który chcieliby mieć pewność wejścia na aulę krakowskiego seminarium, proponuje się internetową rezerwację miejsc. W podobny sposób można zapisywać się do uczestnictwa w panelach dyskusyjnych.

Więcej szczegółów na stronie www.sympozjum-wsdak.pl.

Plakat

Plan sympozjum

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail