Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

 • Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa

  data dodania:
  06.04.2011 15:26

  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski

  Czytaj dalej …

 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do udziału sympozjum naukowym Tworzenie się nowej Europy w V i VI wieku, która odbędzie się w piątek, 27 maja br. przy ul. Franciszkańskiej 1.

  Czytaj dalej …

 • "ZSRR a religia"

  data dodania:
  23.05.2011 10:31

  Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na organizowaną przez siebie sesję naukową na temat ZSRR a religia.

  Czytaj dalej …

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej Wydziału Teologicznego) oraz Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców "Talent" zapraszają na sympozjum pt." Priorytety etycznego przedsiębiorcy - zysk, misja czy świętość?", które odbędzie się w 26 maja w Krakowie. Wydarzenie patronatem honorowym objął J. Em. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Celem sympozjum jest spojrzenie na biznes z punktu widzenia katolickiego przedsiębiorcy.

  Czytaj dalej …

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na współorganizowaną przez siebie międzynarodową XV Krakowską Konferencję Metodologiczną The Emotional Brain: From The Humanities to Neuroscience and Back Again, która odbędzie 19-20 maja 2011 r. w Krakowie.

  Czytaj dalej …

 • INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ oraz SEKCJA „AKSJOLOGIA KOMUNIKOWANIA” POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ zapraszają na V Międzynarodową Konferencję Naukową Etyki Mediów Odpowiedzialność w mediach - odpowiedzialność mediów, KRAKÓW, 19-20 maja 2011 roku. Media kryją w sobie ogromny potencjał dobra, które można i trzeba wyzwalać poprzez odpowiedzialne działania. Brak odpowiedzialności mediów prowadzi do hamowania rozwoju społeczności i szkodzenia integralnemu dobru człowieka. Odpowiedzi na te i inne dylematy będziemy szukać w czasie V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie w dniach 19-20 maja, analizując z różnych perspektyw medioznawczych problematykę odpowiedzialności współczesnych mediów. Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji. Szczegóły można znaleźć na dołączonym programie Konferencji oraz na stronie www.ptks.pl.

  Czytaj dalej …

 • Katedra Historii Religii Bliskiego i Dalekiego Wschodu organizuje konferencje, która ma na celu ukazać bogate i różnorodne tradycje chrześcijaństwa w Indiach, łącznie z prężnie rozwijającym się katolicyzmem. Referaty pozwolą również na zrozumienie Indii i indyjskiego modelu demokracji zainicjowanego przez Mahatmę Gandhiego (1869-1948), która może stać się podstawą badań nad możliwościami wprowadzenia tego systemu w innych krajach Azji, wsparcia demokratyzacji regionu, co przełoży się na poprawę kondycji mniejszości religijnych, przede wszystkim chrześcijan.

  Czytaj dalej …

 • Pogranicza chrześcijaństwa

  data dodania:
  19.04.2011 14:55

  Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do udziału w konferencji Pogranicza chrześcijaństwa, która odbędzie się w dn.10-12 maja br. w Krakowie.

  Czytaj dalej …

 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej zapraszają na IV Central European Communication Forum Convergence: media in future - future in media w dniach 5-7 maja 2011 r. w Krakowie.

  Czytaj dalej …

 • Siedem Kościołów Apokalipsy

  data dodania:
  04.04.2011 13:58

  Sekcja Biblijna Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Sekcja Biblijna Koła Naukowego Teologów UPJPII zapraszają do wzięcia udziału w organizowanej przez siebie konferencji Siedem Kościołów Apokalipsy, która odbędzie się dn. 14 kwietnia br. w Krakowie.

  Czytaj dalej …

«  [1] [2][15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]  »