Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

  • Kant i św. Tomasz - w dialogu

    data dodania:
    16.11.2010 10:35

    Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Wydział Filozoficzny - Katedra Metafizyki WF UPJPII zaprasza na międzynarodowe sympozjum metafizyczne "Kant i św. Tomasz – w dialogu (Metafizyka tomizmu transcendentalnego)", które odbędzie się w czwartek 2 grudnia 2010, ul. Franciszkańska 1, sala nr 120 (I piętro)

    Czytaj dalej …

  • Prawo naturalne a prawo małżeńskie

    data dodania:
    15.10.2010 16:59

    Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do udziału w sympozjum "Prawo naturalne a prawo małżeńskie", które odbędzie się 18 listopada 2010 r. (czwartek) w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej - ul. Podzamcze 8.

    Czytaj dalej …

  • Polska Akademia Nauk (Komitet Nauk Teologicznych), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Wydział Teologiczny), Uniwersytet Jagielloński (Wydział Polonistyki), Polskie Towarzystwo Teologiczne mają zaszczyt zaprosić na konferencję "Via Pulchritudinis - Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej", która odbędzie się dniach 16-18 listopada 2010 r.

    Czytaj dalej …

  • Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu UPJPII w Krakowie zaprasza na międzynarodową sesję ekumeniczną "Prawosławie, katolicyzm i pojednanie polsko-rosyjskie".

    Czytaj dalej …

  • Evangelium Vitae - most ku przyszłości

    data dodania:
    11.10.2010 14:30

    Instytut Nauk o Rodzinie UPJPII w Krakowie, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII w Krakowie, Katedry Teologii Moralnej Ogólnej i Szczegółowej WT UPJPII w Krakowie zapraszają na sympozjum pt: "Evangelium Vitae - most ku przyszłości" 15-lecie ogłoszenia encykliki Jana Pawła II "Evangelium vitae", które odbędzie się 04.11.2010 r. w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, ul. Podzamcze 8.

    Czytaj dalej …

  • Regiones Euxinum Spectantes

    data dodania:
    26.10.2010 12:56

    Konferencja "Regiones Euxinum Spectantes - Stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni dziejów" będzie poświęcona zagadnieniom historycznym oraz stosunkom społecznym, politycznym i gospodarczym w strefie nadczarnomorskiej na przestrzeni dziejów. Tym samym ukazana zostanie różnorodność kulturowa, etniczna i religijna tych ziem.

    Czytaj dalej …

  • Konferencja biblijna Radość Słowa

    data dodania:
    17.05.2010 16:47

    Katedra Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję młodych naukowców "Radość Słowa - język, interpretacja, translatoryka Biblii"

    Czytaj dalej …

  • Instytut Liturgiczny UPJPII w Krakowie (POLSKA), Ukraińskie Centrum Liturgiczne we Lwowie (UKRAINA), Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie (SŁOWACJA) zapraszają na Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ad fontes liturgicos Powrót do źródeł - Metodologia i teologia w badaniach źródeł liturgicznych

    Czytaj dalej …

  • Rodzicielstwo XXI wieku - szanse i zagrożenia

    data dodania:
    20.09.2010 13:44

    Katedra Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Katedra Nauk o Rodzinie Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapraszają na III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu propagującego nauczanie społeczne Jana Pawła II w odniesieniu do rodziny:

    Czytaj dalej …

  • Konferencja naukowa Muzealia w konserwacji

    data dodania:
    17.10.2010 19:24

    Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej "Muzealia w konserwacji", która odbędzie się dnia 20 października 2010 r., w budynku przy ul. Kanoniczej 9, w Krakowie.

    Czytaj dalej …

«  [1] [2][15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]  »