Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Nowy kierunek studiów - turystyka religijna

Informacja dla kandydatów na studia licencjackie z turystyki religijnej

Myślisz co mógłbyś robić w przyszłości? Jak zdobyć atrakcyjny zawód, który byłby ciekawy, a zarazem dający dobre zarobki i możliwość godnego życia. Pomyśl o turystyce religijnej... Jak zostać profesjonalistą w obsłudze takiej turystyki?

Pielgrzymowanie jest znane w chrześcijaństwie i innych religiach niemal od zarania dziejów. Dziś na świecie pielgrzymuje rocznie ponad 250 milionów osób, w Polsce blisko 10 milionów. Na terenie Polski istnieje około 500 większych i małych sanktuariów będących ośrodkami pielgrzymkowymi. Obok pielgrzymki pojawiła się nowa forma wędrowania turystyka religijna łącząca w sobie motywy religijne z motywami poznawczymi i rekreacyjnymi. Poszukiwani są fachowcy znający specyfikę turystyki a zarazem pielgrzymowania. Rodzi się coraz większa potrzeba przygotowania etatowych pracowników obsługujących ten ruch; zatrudnionych w biurach turystycznych (pielgrzymkowych), obsługujących informację, prowadzących grupy pielgrzymów i turystów, pracujących w sanktuariach i domach pielgrzyma oraz innych miejscach pobytu turystów (statki turystyczne, kempingi, miejscowości wypoczynkowe).

Kierunek turystyka religijna na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pozwala na zdobycie umiejętności obsługi pielgrzymek i turystyki religijnej, a także szeroko rozumianej turystyki. Przygotowuje w tym obszarze do pracy obsługującej grupy pielgrzymów i turystów, pracownika biur turystycznych (pielgrzymkowych), ośrodków pielgrzymkowych i domów pielgrzyma.

Kandydat uzyskuje elementarną wiedzę teologiczną pozwalającą mu zrozumieć podstawowe prawdy katolickiej wiary, zasady chrześcijańskiej etyki, poznać problemy biblijne, elementarne zagadnienia związane z historią powszechną i historią Kościoła, sztuką religijną, kulturą religijną różnych krajów, jak też apostolstwem świeckich.
Zarazem nabywa fachowej wiedzy m.in. z zakresu duszpasterstwa pielgrzymkowego, obsługi pielgrzymek i ruchu turystycznego, planowania podróży, prawa w turystyce, animacji grup (pilotaż, przewodnictwo), geografii turystyki i pielgrzymek (szlaki, atrakcje).

Na studia składają się praktyki w ośrodkach pielgrzymkowych, podczas pielgrzymek i wycieczek oraz innych miejscach ruchu turystycznego na terenie Polski i zagranicą.

Studia licencjackie trwają trzy lata. Absolwent zdobywa tytuł zawodowy licencjata turystyki religijnej oraz certyfikat obsługującego pielgrzymki i turystykę religijną. Istnieje możliwość zdobycia uprawnień pilota wycieczek.
Absolwenci mogą kontynuować naukę na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich.

pdf Plakat

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail