Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Konferencja naukowa "Tradycja, teraźniejszość i przyszłość przekazu muzyki kościelnej..." 21 X 2014

W dniu 21 października w Auli św. Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 o godzinie 10.00 rozpocznie się konferencja naukowa pt. Tradycja, teraźniejszość i przyszłość przekazu muzyki kościelnej w kontekście współczesnych interpretacji i tendencji. Muzyka i wiara młodych.

Organizatorem konferencji jest Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie, działający w ramach Akademii Muzycznej oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Idea konferencji wiąże się z refleksją nad rolą muzyki w formowaniu postaw człowieka. Szczególnym przykładem jej roli jest wspaniałe i wielkie wydarzenie jakim są Światowe Dni Młodych. Chcemy podjąć refleksję uniwersytecką. Chodzi zatem o zidentyfikowanie pewnych tendencji, które się ukształtowały na przestrzeni historii tego wydarzenia, określenie ich kontekstu kulturowego, a nawet podjęcie próby ich oceny.
Św. Jan Paweł II, w swojej proroczej wizji, widział to wydarzenie jako spotkanie się młodych z ze Zbawicielem, nawet jeśli ich wiara jest bardzo fragmentaryczna. Spotkanie to jednak, jak każde spotkanie ze Zbawicielem, wpływa nie tylko na samych młodych, ale na całe środowisko i społeczeństwo. Jest to zatem wydarzenie o charakterze religijnym a nie zwykły festiwal młodzieżowy. Refleksja o muzyce musi jednak uwzględniać kontekst w którym ona się rodzi i żyje. A jest nim w naszym przypadku liturgia i katecheza. Nie można także zapomnieć o całym zespole znaków i symboliki, które towarzyszą temu wydarzeniu.
Konferencja zakończy się dyskusją panelową na temat: Czy poprzez muzykę można przekazać doświadczenie wiary?
Serdecznie zapraszamy do udziału i do dyskusji!

Wieczorem natomiast zapraszamy do Centrum Jana Pawła II na uroczyste nieszpory w przeddzień obchodu liturgicznego św. Jana Pawła II oraz koncert Polskiej Federacji Pueri Cantores.

PROGRAM:

10.00 otwarcie konferencji
powitanie uczestników – ks. dr hab. Robert Tyrała, Dyrektor MIMK Kraków

Przesłanie
ks. kard. Stanisław Ryłko, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, Rzym

Sesja I - prowadzi Prof. dr hab. Wiesław Delimat, MIMK Kraków

10.15 Podstawowe założenia ŚDM
P. João Chagas, Papieska Rada ds. Świeckich, Sekcja Młodych, Rzym

10.45 Rola muzyki w relacji do Boga
prof. Julian Gembalski, AM Katowice

11.15 Rola muzyki w budowaniu wspólnoty i społeczeństwa na przykładzie redukcji paragwajskich
dr Marta Kwaśnicka, UPJPII

11.45 Przerwa - kawa

Sesja II - Prowadzący ks. prof. dr hab. Andrzej Zając

12.15 Liturgia jako centralne wydarzenie spotkania młodych
ks. dr Zbigniew Skóra CR

12.45 Tematyka katechez a wyzwania stojące przed młodym człowiekiem dzisiaj
ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński, UPJP II, Kraków

13.15 Panel dyskusyjny
Czy poprzez muzykę można przekazać doświadczenie wiary?

Panel prowadzi – ks. dr hab. Robert Tyrała
Uczestniczą: ks. dr Szymon Tracz, ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ, Weronika Grishel, Paweł Kisiel

godz. 18.00
Centrum Jana Pawła II – Kościół relikwii
i nieszpory z uroczystości św. Jana Pawła II

Animacja muzyczna: profesorowie i studenci Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie.

ok. godz. 19.00

UROCZYSTY KONCERT POLSKIEJ FEDERACJI PUERI CANTORES

Pueri Cantores Cracovienses
Chór Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej im. Ks. Kardynała Macharskiego
Dyrygent: Wiesław Delimat

Chór Mieszany Katedry Wawelskiej
Dyrygent: Andrzej Korzeniowski

Chór PSALMODIA Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Dyrygenci Włodzimierz Siedlik

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail