Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Konferencja "Dialog w mediach - media w dialogu" 15-16 V 2014

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Sekcja „Aksjologia Komunikowania” Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej zapraszają na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów Dialog w mediach – media w dialogu, która odbędzie na UPJPII w dniach 15–16 maja 2014 roku.

Media są dziś największym forum dialogu, wymiany myśli, idei, poglądów i wartości. Dialog w mediach i poprzez media inspiruje i wzmacnia wszelkie procesy integracyjne, służy integralnemu rozwojowi człowieka i budowaniu odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. Komunikowanie medialne może jednak dezintegrować, rodzić konflikty, tworzyć i umacniać podziały, wyzwalać nienawiść. Media nie tylko odzwierciedlają rzeczywistość sporów i braku dialogu, ale także taką rzeczywistość tworzą i wzmacniają.

Media kryją w sobie ogromny potencjał dialogu i integracji, który można i trzeba odkrywać, poznawać i skutecznie wykorzystywać. Niestety, media przyczyniają się także do wzmacniania konfliktów, dzielenia ludzi, promowania języka nienawiści i chamstwa, tabloidyzacji debaty publicznej itd. Nasza Konferencja ma na celu twórczą wymianę doświadczeń i rezultatów badań nad dialogiczną funkcjonalnością i powinnością mediów, ale także chce być forum dyskusji o roli mediów w dialogu społecznym i debacie publicznej. Dialog jest nie tylko jedną z twórczych form komunikacji, ale jest także wartością, która jest w stanie pomniejszać konflikty, podziały i nienawiść w sferze prywatnej i publicznej. Odpowiedzi na te i inne dylematy będziemy szukać w czasie VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie Dialog w mediach – media w dialogu w dniach 15–16 maja 2014 roku.

Szczegółowe informacje:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII, ul. Grodzka 40, 31-044 Kraków
www.etykamediow.pl, www.ptks.pl.

pdf Program.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail