Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Konferencja "Tradycja - zwyczaj - przesąd na dworze królewskim i możnowładczym..."

Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji doktoranckiej TRADYCJA – ZWYCZAJ – PRZESĄD na dworze królewskim i możnowładczym w średniowieczu i w czasach nowożytnych.

Termin i miejsce konferencji: 15–16 stycznia 2015 r., Kraków, ul. Bernardyńska 3, aula.
Opiekun naukowy: Ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII.

Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest do doktorantów zajmujących się funkcjonowaniem i specyfiką dworów królewskich i możnowładczych.
Celem konferencji jest ukazanie bogatej tradycji, panujących zwyczajów oraz przesądów, które obecne były na dworach w średniowieczu i w czasach nowożytnych.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:
- przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz opinii promotora o referacie (skan) na adres: tradycja.zwyczaj.przesad@gmail.com
- uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 60 zł

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń.
Przewidujemy wydanie publikacji zawierającej referaty wygłoszone podczas konferencji.
Prelegentom gwarantujemy obiady oraz poczęstunek w czasie przerw.

Po przybyciu na miejsce obrad prelegenci zobowiązani będą do podpisania oświadczenia o oryginalności wygłoszonego referatu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 listopada 2014 r.

v0TwIq.png Formularz zgłoszeniowy

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail