Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Sesja naukowa "Sztuka po Trydencie" 31 V-1 VI 2012

Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII zaprasza do udziału w sesji naukowej Sztuka po Trydencie, która odbędzie się w dniach 31 maja-1 czerwca 2012 r. przy ul. Sławkowskiej 32.

Konferencja ta będzie poświęcona sztuce nowożytnej w Polsce i całej zachodniej Europie w okresie po Soborze Trydenckim.
Sobór Trydencki (1545-1563) odegrał fundamentalną rolę w dziejach Kościoła katolickiego, jego instytucji i powierników, a szczególnie wiernych. Jego reformy dotknęły niemal wszystkich sfer życia, także szeroko pojętej sztuki. Organizatorzy sesji pragną zaproponować temat, dający uczonym z różnych środowisk naukowych możliwość zaprezentowania wyników prowadzonych aktualnie badań, w którym problemy ukazane mogą być w kontekście wprowadzonych w połowie XVI wieku reform. Właśnie kontekst Soboru Trydenckiego, podjętych wówczas reform, późniejszego odbioru sztuki, reakcji instytucji kościelnych jak i świeckich, jest dla organizatorów szczególnie interesujący. Jednocześnie zależy nam na szerokim spojrzeniu zarówno na teorię sztuki, ale i ikonografię, specyficzne rozwiązania formalne i stylistyczne, rozwijające się w Europie, a szczególnie w Polsce, w ciągu ponad 200 lat, od 2. połowy XVI aż do 2. połowy XVIII stulecia.

pdf Plakat sesji

Program:

Czwartek, 31 V 2012 r.

Miejsce obrad: Aula Wyższego Seminarium Duchownego, ul. Podzamcze 8

9.00 - 9.30
Otwarcie sesji
Powitanie przez ks. dra hab. Andrzeja Witko, prof. UPJPII
Wystąpienie rektora UPJPII ks. dra hab. Władysława Zuziaka, prof. UPJPII
Wystąpienie dziekana WHiDK ks. dra hab. Józefa Wołczańskiego, prof. UPJPII

Prowadzenie: prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki

9.30 - 9.50
dr hab. Wojciech Kęder (UPJPII), Dzieło Soboru Trydenckiego w okresie kontrreformacji
9.50-10.10
dr hab. Grażyna Jurkowlaniec (UW), Typus Ecclesiae Catholicae: trydencka wizja Kościoła, jej geneza i recepcja
10.10-10.30
dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK, Grób świętego ozdobić godnie – artystyczne dylematy twórców nowożytnych konfesji

10.30 - 10.45
Dyskusja

10.45 - 11.05
Przerwa

Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński

11.05 - 11.25
prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (UW), Michelangiolo Buonarroti - pierwszą ofiarą ojców Soboru Trydenckiego
11.25 - 11.45
prof. dr hab. Jerzy Miziołek (UW), Cappella Falconi w Santa Maria dei Monti w Rzymie: oddziaływanie późnych dzieł Michała Anioła i teologii potrydenckiej
11.45 - 12.05
dr hab. Heinrich Albert Boesten-Stengel, prof. UMK, The Exactness of Images. Decorum and sensus litteralis in Caravaggio's "Calling of St. Matthew"
12.05 - 12.25
dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. (UPJP II), Palma Młodszy na Wawelu. Mistycyzm i sensualizm

12.25 - 12.45
Dyskusja

12.45 - 15.00
Przerwa obiadowa

Miejsce obrad: Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, ul. Sławkowska 32

Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Miziołek

15.00 - 15.20
ks. dr hab. Andrzej Witko, prof. UPJPII, El Greco a ikonografia potrydencka
15.20 - 15.40
prof. dr hab. Teresa Grzybkowska (UMFCH), Malowane figury i rzeźbiarskie obrazy. Hiszpański triumf potrydenckiej dewocji
15.40 - 16.00
dr hab. Ryszard Szmydki (UPJPII) – Kondycja protestanckiego artysty w środowisku katolickim Antwerpii na przykładzie Jacoba Jordaensa i jego rodziny
16.00 - 16.20
dr Barbara Hryszko (Ignatianum), Recepcja postanowień Soboru Trydenckiego w twórczości Aleksandra Ubeleskiego

16.20 - 16.40
Dyskusja

16.40 - 17.00
Przerwa

Prowadzenie: prof. dr hab. Teresa Grzybkowska

17.00 - 17.20
prof. dr hab. Piotr Krasny (UJ), Apologia kultu świętych obrazów jako odwiecznej tradycji narodu czeskiego w relacji Jana Františka Bečkovskiego o obrazoburstwie w katedrze praskiej w roku 1619
17.20 - 17.40
dr Ewa Kubiak (UŁ), Postanowienia Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (Coimbra 1720) w kontekście sztuki sakralnej Brazylii w XVIII wieku
17.40 - 18.00
ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński (KUL), Potrydenckie ilustrowane katechizmy jako niedocenione źródło ikonografii kościelnej
18.00 - 18.20
dr Adam Organisty (ASPK), dr Józef Skrabski (UPJPII), Afekt i gest w potrydenckim „theatrum sacrum”. Uwagi o efektach teatralnych w sztuce Śląska i Rzeczypospolitej
18.20 - 18.40
dr Marta Kwaśnicka (UPJPII), Redukcje jezuickie – europejskie miasta w miniaturze? Kilka uwag o baroku misyjnym

18.40 - 19.00
Dyskusja


Piątek, 1 VI 2012 r.

Miejsce obrad: Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, ul. Sławkowska 32

Prowadzenie: prof. dr hab. Jan Wrabec

9.00 - 9.20
dr hab. Andrzej J. Baranowski, prof. (ISPAN), Architektura zakonów triumfującego Kościoła
9.20 - 9.40
dr hab. Irena Rolska, prof. (KUL), „Miasto ludne i bogate, odpowiednie do walczenia z herezją”. O fundacjach zakonnych w siedemnastowiecznym Lublinie
9.40 - 10.00
dr Piotr Gryglewski (UŁ), Potrydenckie przemiany w architekturze sakralnej, na przykładzie zabytków z obszarów Polski centralnej
10.00 - 10.20
dr hab. Tadeusz Bernatowicz (UW), Potrydencka religijność magnata. Prywatne kaplice w rezydencjach XVI-XVIII wieku
10.20 - 10.40
ks. dr Robert Mirończuk (MDS), Dekret „Cum adolescentium aetas” i jego realizacja w diecezji łuckiej

10.40 - 11.00
Dyskusja

11.00 - 11.20
Przerwa

Prowadzenie: prof. dr hab. Mariusz Karpowicz

11.20 - 11.40
dr hab. Paweł Pencakowski (ASPK), Dzieła dawnej sztuki w wizytacjach biskupich diecezji krakowskiej w końcu XVI i 1. połowy XVII w.
11.40 - 12.00
dr Renata Sulewska (UW), Treści religijne w polskiej rzeźbie sepulkralnej 2. połowy XVI wieku
12.00 - 12.20
prof. dr hab. Jan Wrabec (UWr), Reperkusje uchwał Soboru Trydenckiego w organizacji wnętrz kościelnych i ich wyposażeniu na Śląsku, w czasie baroku
12.20 - 12.40
ks. dr hab. Piotr Paweł Maniurka (UO), W świetle doktryny Trydentu. O polichromii F.A. Sebastiniego w kościele św. Bartłomieja w Głogówku
12.40 - 13.00
ks. dr Jan Nieciecki (KUL), Wystrój kościołów po Trydencie na przykładzie osiemnastowiecznych fundacji Jana Klemensa Branickiego

13.00 - 13.20
Dyskusja

13.20 - 15.00
Przerwa obiadowa

Miejsce obrad: Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, ul. Sławkowska 32

Prowadzenie: prof. dr hab. Piotr Krasny

15.00 - 15.20
prof. dr hab. Mariusz Karpowicz (UW), Tomasz Dolabella - legenda i prawda
15.20 - 15.40
mgr Rafał Nestorow (ISPAN), Nieznany obraz Martina Altomontego z kościoła lwowskich kapucynów. Kilka uwag na marginesie wiedeńskich zamówień hetmanowej Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej
15.40 - 16.00
dr hab. Marta Samek prof. (UJK) i dr Beata Frey-Stecowa (UPJPII), „Muta praedicatio de rebus extremis” z kościoła w Małogoszczu. Treści ideowe i wzór graficzny
16.00 - 16.20
dr Krzysztof Gombin (KUL), „Kościół ten ma wielki zaszczyt z obrazu S. Stanisława Kostki (…) który bardzo wielkimi i częstymi cudami słynąć zaczął”. Wizerunki Stanisława Kostki u lubelskich Jezuitów w świetle źródeł z XVII i XVIII wieku
16.20 - 16.40
mgr Izabela Przepałkowska (UKSW), Graficzne kompozycje pochodzące z „Acta Sanctorum” i ich wpływ na wizerunki św. Rozalii z krakowskiego klasztoru oo. Jezuitów

16.40 - 17.00
Dyskusja

17.00-17.20
Przerwa

Prowadzenie: prof. dr hab. Adam Małkiewicz

17.20 - 17.40
dr Aneta Kramiszewska (KUL), Opowieści etiologiczne miejsc świętych w Rzeczypospolitej jako źródło do ikonografii
17.40 - 18.00
dr hab. Agnieszka Bender, prof. (UKSW) Szaty liturgiczne z hafciarskich pracowni Radziwiłłów
18.00 - 18.20
dr Michał Kurzej (UJ), Ksiądz Sebastian Piskorski – architekt, mecenas i miłośnik starożytności
18.20 - 18.40
mgr Kinga Blaschke (UJ), Reliquiae noviter repertae. Z badań nad początkami polskiej archeologii chrześcijańskiej

18.40 - 19.00
Dyskusja
Podsumowanie i zamknięcie sesji

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail