Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Decyzja Rektora w sprawie zamknięcia Biblioteki na przełomie 2014/2015 roku

DECYZJA REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie zamknięcia Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie i bibliotek jednostek organizacyjnych na przełomie 2014/2015 roku

Działając na podstawie art. 26 statutu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie i §5 ust. 1 regulaminu jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/2014 uchwały Senatu UPJPII z dnia 19 maja 2014 r., w związku
z przerwą w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ferie świąteczne), a także ze względu na konieczność ograniczenia kosztów funkcjonowania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zarządzam, co następuje:

§1

W dniach od 24 grudnia 2014 r. do 6 stycznia 2015 r.:
1) Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Biblioteki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu będą zamknięte (niedostępne dla użytkowników - czytelników),
2) budynek Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zostaje wyłączony z eksploatacji (poza ochroną obiektu).

§2

W terminie wymienionym w §1 zabezpieczenie mienia i budynku Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapewniają pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu mienia (portierzy).

§3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.


ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
rektor

pdf Decyzja Rektora

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail