Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Sympozjum "Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym" 20 XI 2013

Zapraszamy do udziału w sympozjum biblijnym Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym zorganizowanym przez Sekcję Biblijną Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Instytut Nauk Biblijnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Odbędzie się ono w środę 20 listopada 2013.

pdf Plakat sympozjum

Miejsce:
aulaw budynku UPJPII przy ul. Bernardyńska 3

I część: godz. 09.00-12.00 Wiara
II część: 13.30-17.00 Przekaz

I część: WIARA
ks. dr Wojciech Węgrzyniak UPJPII: Kryzys wiary psalmisty
ks. mgr Tomasz Koszarek UPJPII: W siedem dni świat? Wiara w heksaemeron i jej przekaz w kapłańskim materiale
ks. dr Stanisław Wronka UPJPII: Wierzyć w Jezusa Ewangelii
dr inż. Anna Wajda UPJPII: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy…” (Łk 17,6). Pouczenia Jezusa o wierze.
ks. dr hab. Piotr Łabuda UPJPII sekcja Tarnów: Wiara w listach pasterskich św. Pawła
Przerwa kawowa
ks. dr hab. Roman Bogacz UPJPII: Wiara w Liście do Hebrajczyków
mgr lic. Elżbieta Ibkowska UPJPII: „Kto wierzy w Syna Bożego ten zwycięża świat!" 1 J 5,5. Wiara i jej zagrożenia na podstawie Pierwszego listu św. Jana
ks. dr hab. Bogdan Zbroja UPJPII: Zjawisko modlitwy, jako istotny czynnik wiary w Nowym Testamencie
ks. dr Roman Mazur SDB UPPII: Pokój wiary w modlitwie - studium w Ewangelii według św. Łukasza
Przerwa obiadowa

II część: PRZEKAZ
dr hab. Renata Jasnos Ignatianum: Kształtowanie przekazu biblijnego w kulturze wczesnej piśmienności
dr Lubomír Hampl ATH Bielsko-Biała: Strategia synonimii w przekazie biblijnym na materiale czeskim i polskim
dr Beata Urbanek UŚ Katowice: Duch Święty a głoszenie słowa Bożego
s. dr Emmanuela Anna Klich OCU UPJPII: Metoda katechezy biblijnej
dr Stanisław Ciupka ATH Bielsko-Biała: Wiara jako: „pierwszy impuls w kierunku zbawienia”. Koncepcja Klemensa Aleksandryjskiego
Przerwa kawowa
s. dr Natanaela Zwijacz OCU UPJPII: Protoewangelia i nowe przymierze w jednym obrazie
mgr Danuta Gaida UPJPII: Wiara oparta na znakach i cudach dokonanych przed Zmartwychwstaniem w Ewangelii według św. Jana
mgr Anna Gibek UPJPII: Portrety wierzących kobiet w ujęciu św. Jana Ewangelisty
s. dr Joanna Nowińska SM UPJPII: Wiara a świadectwo w Apokalipsie św. Jana
dr Magdalena Marzec UPJPII: Apokalipsa – Księga o naszym życiu

Organizatorzy:
Sekcja Biblijna Polskiego Towarzystwa Teologicznego
Instytut Nauk Biblijnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Patroni medialni:
Kwartalnik Espe
Radio Bonus
Dzieło Biblijne im. bł. Jana Pawła II

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail