Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Oferta pracy: referent ds. administracyjnych w Dziale Nauczania

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko: REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH w Dziale Nauczania.

pdf Ogłoszenie

Miejsce pracy: Kraków
(umowa na czas określony − 12 miesięcy)


Obowiązki:

• wsparcie Działu w zakresie wdrażania systemu kontrolowania procesu dydaktycznego
w podstawowych jednostkach organizacyjnych UPJPII (analiza ankiet i tworzenie raportów wyników ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez studentów, doktorantów, słuchaczy, analiza ankiet zajęć hospitowanych i tworzenie raportów wyników tych ankiet),
• wsparcie Działu w zakresie wdrażania i doskonalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia (współpraca z zespołami ds. jakości kształcenia, Krajowych Ram Kwalifikacji, opracowywanie harmonogramów działań, tworzenie raportów w zakresie procedury itp.),
• wsparcie Działu w zakresie wdrażania procedury okresowej oceny programów kształcenia w zakresie dostosowania ich do potrzeb rynku pracy przez interesariuszy wewnętrznych,
• współpraca z nauczycielami akademickimi i pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi UPJPII,
• redagowanie pism służbowych,
• prowadzenie korespondencji i rozmów telefonicznych w zakresie wykonywanych czynności.

Wymagania:

• wyższe wykształcenie,
• co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy biurowej,
• biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
• zaawansowana obsługa pakietu MS OFFICE,
• znajomość języka angielskiego,
• umiejętność wprowadzania danych w językach obcych,
• wysoka kultura osobista,
• umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
• dyspozycyjność, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność pracy w zespole, profesjonalizm, dokładność w wykonaniu powierzonych zadań,
• dojrzałość emocjonalna, komunikatywność,
• umiejętność analitycznego myślenia,
• mile widzialne doświadczenie w pracy w administracji w szkolnictwie wyższym.

Oferujemy:
• pracę w renomowanej uczelni,
• stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie.

Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu pt. „Efektywność zarządzania i jakość kształcenia miarą sukcesu w UPJPII”.

Zgłoszenia:
Aplikacje przyjmujemy do 20.06.2013 r.
• Oferty powinny zawierać CV oraz list motywacyjny.
• Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko wybranym kandydatom
• Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
• Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Prosimy aplikować na adres e-mail: dso@upjp2.edu.pl.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail