Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Wykład monograficzny „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich”

Papież Franciszek – kontynuując tradycję swych poprzedników: Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI – przypomina, że podstawy dialogu Kościoła ze „starszymi braćmi” w wierze nie wynikają jedynie z wzajemnego szacunku, lecz mają charakter teologiczny. Papież wskazuje na konieczność przekazywania kolejnym pokoleniom dziedzictwa wzajemnego szacunku, przyjaźni i wiedzy. Wyraża też nadzieję, że „studiowanie relacji z judaizmem nadal będzie się rozwijało w seminariach i w ośrodkach formacyjnych dla katolików świeckich”.

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII podejmuje to zadanie, organizując po raz kolejny cykl wykładów monograficznych pt. „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich”.


Tematykę wykładów opracowali:

• mediewista bp dr hab. Grzegorz Ryś, prof. UPJPII (historia)
• teolog ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (teologia i filozofia)
• historyk i b. ambasador RP w Izraelu dr Maciej Kozłowski (socjologia i politologia).

Celem kursu jest:

• pogłębienie wiedzy o dziejach Żydów, judaizmie i Zagładzie
• poznanie historii i aktualnego nauczania Kościoła katolickiego o Żydach i judaizmie
• poznanie i zrozumienie mechanizmów rodzenia się nietolerancji, rasizmu i antysemityzmu
• kształtowanie umiejętności przezwyciężania uprzedzeń i stereotypów
• przygotowanie do życia w społeczeństwie wielokulturowym i do prowadzenia dialogu międzyreligijnego.

Wykłady będą się odbywać w czwartki, w godz. 13.15–16.30 w budynku dydaktycznym UPJPII przy ul. Franciszkańskiej 1, s. 120.

Początek: czwartek 27 lutego br.
Na otwarte wykłady zapraszamy: studentów, doktorantów, nauczycieli i edukatorów, duszpasterzy, katechetów, przewodników turystycznych, pracowników muzeów i innych instytucji kultury, mediów oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Za uczestnictwo w wykładach (razem 60 godz.) i egzamin przysługują 4 punkty ECTS.

pdf Plan zajęć.

pdf Plakat.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail