Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wykłady otwarte i warsztaty > Archiwum - warsztaty > Warsztaty - Symbolika w kulturze europejskiej

Warsztaty - Symbolika w kulturze europejskiej

CHARAKTERYSTYKA
Zakres poruszanych zagadnień wiąże się z szeroko rozumianym przekazem symbolicznym (pozawerbalnym) w kulturze europejskiej. Prowadzone będą zajęcia między innymi z semiologii stroju, emblematyki, symboliki w kulturze słowiańskiej oraz obecnej w kulturach mniejszości narodowych i religijnych na ziemiach polskich. Przybliżona zostanie także symbolika w kulturze chrześcijańskiej – pojawiające się w Kościele symbole zaczerpnięte z wcześniejszych tradycji oraz te powstałe na gruncie religii chrześcijańskich. Ukazana zostanie asymilacja i przeobrażanie się znaczeniowe znaków, gestów i symboli. Poszczególne zajęcia poświęcone zostaną interpretacji dzieła sztuki w aspekcie symbolicznym, mowie ciała i etykiecie, symbolice w poezji, symbolom i rytuałom w kulturze ludowej, symbolicznemu przekazowi w heraldyce, symbolice hagiograficznej lub liturgii. Osobne zajęcia odnosiły się będą do symboli i strojów subkultur młodzieżowych oraz psychografologii. Zajęcia odbywają się w cyklach semestralnych (sem. I – od października do stycznia lub semestr II – od lutego do maja), w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń.
Oferta skierowana jest do studentów, animatorom grup parafialnych, religijnych oraz organizacji i ruchów o charakterze społecznym i kulturowym, przewodnikom i pilotom grup turystycznych i pielgrzymkowych, pracownikom muzeów, katechetom, duszpasterzom, nauczycieli (zwłaszcza przedmiotów humanistycznych), artystom oraz osobom zajmujących się sztuką i kulturą.

KIEROWNIK
dr Lucyna Rotter

OPŁATY
380 zł – opłata za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
- podanie,
- kwestionariusz osobowy (formularz do ściągnięcia ze strony internetowej lub do odebrania w sekretariacie),
- dowód wpłaty czesnego (po przyjęciu na studia).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
do 30 września 2012 r.
(istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą lub drogą e-mailową po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Kraków 31-004, ul. Franciszkańska 1, pok. 202
tel. 12 422 57 85 w. 29
tel. kom. +48 507 505 493
e-mail: psab@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
w okresie wakacyjnym – nieczynne;
na czasie rekrutacji: czerwiec: pt. 11.00-13.00, sob. 13.00-14.00; wrzesień: pt. 11.00-13.00
w czasie roku akademickiego: sob. 12.10-12.40.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-17; 13:00

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail