Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Program Erasmus + > Katalog informacyjny ECTS > Biuro obsługi studentów

Biuro obsługi studentów

Biuro obsługi studentów (Students Affairs Office)
Rektorat – Pani mgr Małgorzata CHUDZIO, Pani mgr inż. Małgorzata SZYBA (program MOST) – ul. Kanonicza 25, tel. 12 421 84 16.
Dział Spraw Studenckich – Pani Teresa SŁAPAK (ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów, świadczenia materialne dla studentów i doktorantów, praktyki studenckie).
Biuro Samorządu Studenckiego zajmuje się integracją studentów UPJPII oraz przyczynia się do rozwoju studenckiego życia Uniwersytetu (wspomaga roz-wój organizacji studenckich, kół naukowych, itp.). Jego głównymi założe-niami są: ochrona praw studentów, animacja życia studenckiego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Biuro reprezentuje studentów przed władzami uczelni. Jest ono otwarte na wszelkie propozycje studentów oraz na rozwijanie współpracy z nimi. Wszelkie informacje dotyczące dyżurów dostępne są na stronie www.samorzad.upjp2.edu.pl w za-kładce dyżury. Adres: ul. Franciszkańska 1, podziemie studenckie, na końcu korytarza.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-03-27; 13:38

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail