Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia podyplomowe > Nowość! Podyplomowe Studia Mediacje Rodzinne

Nowość! Podyplomowe Studia Mediacje Rodzinne

NAZWA STUDIÓW
Podyplomowe Studia Mediacje Rodzinne

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Instytut Nauk o Rodzinie, Wydział Nauk Społecznych
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
tel./faks 12 422 47 86
e-mail: instytut.nor@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
Sekretariat: mgr Małgorzata Piega

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 422 31 44 wew. 13
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
poniedziałek: 9.00-12.00
wtorek: 9.00-12.00
środa: 9.00-12.00
piątek: 13.00-17.00
sobota: 9.00-12.00

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II są adresowane do nauczycieli zamierzających podjąć prowadzenie zajęć w szkole podstawowej, gimnazjum lub średniej z zakresu wychowania do życia w rodzinie oraz absolwentów studiów I i II stopnia kierunków: nauki o rodzinie, pedagogika, socjologia, psychologia, praca socjalna

KIEROWNIK STUDIÓW
ks. dr Marcin CHOLEWA

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
2 semestry (240 godzin)

OPŁATY
100 zł - opłata rekrutacyjna,
3900 zł - koszt całkowity.
(możliwość wnoszenia opłat semestralnych)

WYMAGANE DOKUMENTY
- rejestracja elektroniczna : www.upjp2.edu.pl (formularz zgłoszeniowy);
- odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, względnie uwierzytelniona notarialnie kopia;
- kserokopia dowodu osobistego;
- 1 fotografia na jasnym tle (3,5 x4,5 cm);

TERMIN NABORU I SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Rejestracja elektroniczna: 1 VI - 15 IX 2013 r.
Składanie dokumentów: 17 - 28 IX 2013 r.

LIMIT MIEJSC
limit dolny - 15 osób

INFORMACJE DODATKOWE
Zajęcia poprowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę, metodami aktywizującymi. Program i liczba godzin opracowana zgodnie ze standardami Alternatywnej Rady ds. Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Współczesna rodzina coraz częściej potrzebuje wsparcia w celu przezwyciężenia pojawiających się problemów małżeńskich i rodzinnych. Z tego względu wzrasta potrzeba na profesjonalnie przygotowanych mediatorów, którzy potrafią przeprowadzić – bliskich sobie kiedyś ludzi – przez zawiłe procedury prawne, dla ich dobra i dobra ich dzieci. Mediacja bowiem nie tylko może stanowić alternatywę na „siłowych” rozwiązań sądowych, ale przede wszystkim winna wspierać małżonków jako profilaktyka w początkowym stadium rysującego się konfliktu. Mediacja bazuje na słusznym przekonaniu, że istnieje możliwość, by każda ze stron konfliktu wyszła z tego spotkania zwycięska, uzyskując zabezpieczenia dla własnych potrzeb i oczekiwań – zwłaszcza, kiedy w grę wchodzi dobro dzieci. Tak więc siłą mediacji jest jej rola pojednawcza, sprawiająca, że nie ma wygranych i przegranych – liczy się obopólna korzyść w drodze wspólnych ustaleń, które mają szansę przestrzegania – ustalonych w toku mediacji - zasad.
Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu mediacji rodzinnych zdobędą kwalifikacje, które umożliwiają podejmowanie pracy mediacyjnej w instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą rodzinom w sytuacjach kryzysowych, będą mogli uzyskiwać wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia czy fundacje, które są udostępniane sądom cywilnym i rodzinnym, będą mogli także prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w istniejących podmiotach mediacyjnych.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-01-07; 09:16

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail