Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Działalność dydaktyczna, szkoleniowa > Szkolenia dla użytkowników grupowych

Szkolenia dla użytkowników grupowych

W ramach działalności dydaktycznej i szkoleniowej Biblioteka UPJPII realizuje program permanentnych szkoleń dla studentów i doktorantów – tzw. lekcje biblioteczne.
Lekcja jest organizowana w formie jednorazowego wykładu połączonego z oprowadzaniem po bibliotece i praktycznymi ćwiczeniami z zasad korzystania z katalogów on-line i poruszania się po bibliotece z wolnym dostępem do zbiorów.
Spotkanie jest każdorazowo dostosowane do profilu studiów danej grupy.
Lekcja biblioteczna trwa ok. 1,5 - 2 godz., prowadzona jest przez doświadczonych pracowników biblioteki.
Zajęcia organizowane są przez cały rok, w budynku biblioteki przy ul. Bobrzyńskiego 10, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem prowadzącym szkolenie.

Od 30 października 2012 r. zgodnie z zarządzeniem nr 25/2012 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Dotyczy również studentów lat wyższych, którzy dotychczas nie uzyskali jego zaliczenia.

Kontakt:
mgr inż. Dorota Górska
tel. 12 421 84 40 w. 316 lub 504 082 075
e-mail: atgorska@cyf-kr.edu.pl

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-05; 12:23

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail