Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Informacje dla kandydatów z niepełnosprawnością

Informacje dla kandydatów z niepełnosprawnością

Serdecznie zapraszamy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1, pok. 222D (II piętro), tel. 12 433 99 45.

W Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych składa się wnioski o STYPENDIUM SPECJALNE dla osób niepełnosprawnych.

Biuro zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym w kwestiach związanych ze studiowaniem, miedzy innymi:
- udzielaniem wsparcia i rozwiązywaniem bieżących problemów związanych ze studiowaniem
- opiniowaniem wniosków osób niepełnosprawnych kierowanych do władz uczelni
- udzielaniem informacji o przysługujących możliwościach uzyskania pomocy materialnej ze strony uczelni oraz o programach PFRON i innych instytucji
- zapewnianiem dostępu do odpowiedniego sprzętu, ułatwiającego nabywanie wiedzy przez osoby niepełnosprawne
- działaniami na rzecz integracji niepełnosprawnych studentów i doktorantów
w środowisku akademickim poprzez organizacje różnego rodzaju spotkań, imprez, wyjazdów itp.
- współpracą z samorządami, organizacjami studenckimi oraz innymi organizacjami zewnętrznymi, których działalność jest związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
- organizacją porad psychologicznych, spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i szkoleń.

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju niepełnosprawności, student może starać się o:
- przyznanie miejsca w Domu Studenckim, zgodnego z potrzebami studenta (w tym specjalnie przystosowanego dla osób mających problemy ruchowe)
- zmianę formy egzaminów i zaliczeń na dostosowaną do możliwości studenta
- indywidualny tok studiów, indywidualne warunki korzystania z Biblioteki
- pomoc tłumacza języka migowego, lektorat języka angielskiego
- możliwość kserowania notatek
- pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, pomoc psychologiczną
- udział w zajęciach rehabilitacyjnych, sportowych, dostosowanych do możliwości fizycznych zamiast zwykłych zajęć z wychowania fizycznego (np. koszykówka i szermierka na wózkach, siłownia, basen)
- wypożyczanie sprzętu edukacyjno-rehabilitacyjnego (np. dyktafony, systemy FM, powiększalniki tekstu i obrazu).

Prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych naszej Uczelni.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-05-06; 14:33

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail