Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia „Nauka i Religia"

Podyplomowe Studia „Nauka i Religia"

NAZWA STUDIÓW
Studia Podyplomowe „Nauka i Religia”

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Wydział Filozoficzny
Kraków 31-002, ul. Kanonicza 9

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
Kraków 31-016, ul. Sławkowska 17,
tel: 12 370 86 08
e-mail: sekretariat@filozofiawnauce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
czwartek: 11.00-12.30

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Studia „Nauka i Religia” są studiami podyplomowymi realizowanymi przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, pod patronatem i we współpracy z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Przedmiotem Studiów są relacje pomiędzy Religią a Nauką, w szczególności fizyką, kosmologią i neuronaukami. Studia obejmują zagadnienia historyczne, metodologiczne oraz filozoficzno-naukowe. Prowadzone są w języku polskim.
Wykładowcami są zarówno uczeni o uznanej renomie krajowej i zagranicznej, od wielu lat zgłębiający problematykę oddziaływań pomiędzy nauką i religią, a także młodzi naukowcy, specjalizujący się w wybranych dyscyplinach, którym nieobcy jest interdyscyplinarny warsztat pracy. Większa część zajęć odbywa się metodą e-learningu. Oznacza to, że można uczestniczyć w kursach i zdobywać wiedzę nie wychodząc z domu. Przewidzianych jest jednak kilka nieobligatoryjnych zjazdów w czasie całego rocznego toku trwania studiów. Studia kończą się napisaniem i złożeniem rozprawy końcowej na wybrany temat z zakresu oddziaływań pomiędzy nauką i religią.
Więcej szczegółów na stronie Studiów: http://naukaireligia.filozofiawnauce.pl

KIEROWNIK STUDIÓW
dr Mateusz Hohol

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
2 semestry, 200 godz. wykładów e-learningowych oraz 20 godz. wykładów tradycyjnych

OPŁATY
100 zł - opłata rekrutacyjna
1000 zł - koszt całkowity
(możliwość wnoszenia opłat semestralnych)

WYMAGANE DOKUMENTY
- podanie do kierownika studiów,
- kwestionariusz osobowy (formularz można pobrać klikając tutaj lub w dziekanacie),
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra),
- ksero dowodu osobistego,
- 1 fotografia.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
8 X 2013 r.

KRYTERIA NABORU
Ukończenie studiów wyższych, nadesłanie kompletnej dokumentacji.

LIMIT MIEJSC
limit dolny - 15 osób
limit górny - brak

INFORMACJE DODATKOWE
W drugim semestrze słuchacze mają możliwość wyboru specjalizacji w zależności od własnych zainteresowań. Dostępne są dwie specjalizacje: (1) "Fizyka i Kosmologia" oraz (2) "Teoria ewolucji i Neuronauka". Słuchacze, którzy nie mają wyraźnie sprecyzowanych zainteresowań lub chcący zdobyć wiedzę z różnych dyscyplin, mogą uczestniczyć w kursach przewidzianych dla obydwu specjalności (łącznie słuchacz powinien ukończyć minimum 60 godzin kursów w II semestrze).

  • ostatnia aktualizacja: 2013-11-05; 11:53

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail