Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2015/2016 > Studia I stopnia > Historia

Historia

kierunek: HISTORIA

specjalności:
* historia Kościoła
* Europa Wschodnia

typ studiów: studia dwustopniowe
studia pierwszego stopnia - licencjackie - 3 lata

tryb studiów: stacjonarne

kontakt:
Sekretariat Instytutu Historii
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, pok. 202, I p.
tel./faks 12 370 86 16
e-mail: WH@upjp2.edu.pl

kryteria kwalifikacji:
studia pierwszego stopnia
UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej w WIRTUALNYM DZIEKANACIE UPJPII
1. Przyjęcie punktów z egzaminu maturalnego z: języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony), języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony) i matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy lub deklarowanego przedmiotu wybranego (poziom rozszerzony), z którego kandydat uzyskał najlepszą ocenę. Przedmiotem deklarowanym może być: historia, historia sztuki, historia muzyki, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, geografia. Punkty z matury z poziomu rozszerzonego są pomnożone przez współczynnik 1,5.
2. Całość kwalifikacji dokonywana jest na podstawie sumy punktów za wymienione wyżej przedmioty.
3. Rejestrując się kandydat deklaruje chęć podjęcia studiów na danej specjalności. Wybór specjalności następuje po ukończeniu procedury przyjęcia.
4. Na studia I stopnia (licencjackie) przyjmuje się na podstawie dowolnego dyplomu studiów wyższych lub świadectwa maturalnego i przejścia procedury rekrutacyjnej.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-03; 13:19

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail