Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Licencjat kościelny - Wydział Teologiczny - Poprzednie nabory > Zakres materiału > Język niemiecki

Język niemiecki

ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCEGO PRZY EGZAMINIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE LICENCJATU

Egzaminy zwalniające z egzaminu z języka niemieckiego studentów licencjatu UPJPII:

- Zertifikat Deutsch als Fremdsprache,
- PNdS (Prüfung zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse),
- kleines Sprachdiplom,
- grosses Sprachdiplom,
- dyplom ukończenia filologii germańskiej.

Egzamin składa się z następujących części:

- pisemna - test gramatyczny na poziomie średniozaawansowanym,
- ustna:

1. tłumaczenie (ze słownikiem) i streszczenie krótkiego tekstu, który zdający otrzyma podczas egzaminu oraz rozmowa na temat tego tekstu,
2. rozmowa na temat tekstu wcześniej przygotowanego i przyniesionego przez zdającego na egzamin (minimum 5 stron tekstu oryginalnego).

Zakres gramatyki:

1. Czasownik:
- czasy: Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I,
- tryb rozkazujący,
- czasowniki zwrotne, złożone, nieregularne,
- czasowniki modalne,
- rekcja czasowników.

2. Rzeczownik:
- odmiana.

3. Zaimki:
- osobowe,
- dzierżawcze,
- wskazujące,
- pytające,
- zwrotne,
- nieokreślone.

4. Przyimki:
- z celownikiem,
- z biernikiem,
- z celownikiem i biernikiem,
- z dopełniaczem.

5. Przymiotnik:
- odmiana,
- stopniowanie.

6. Przysłówek:
- stopniowanie.

7. Liczebniki:
- główne,
- porządkowe.

8. Zdanie:
- szyk w zdaniu prostym i współrzędnie złożonym.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-10-13; 15:58

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail