Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się w formie elektronicznej.

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia winien:

a) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej przez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej: irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
* skan zdjęcia legitymacyjnego: rozmiar zdjęcia może wynieść maksymalnie 50 KB, a wymiary dokładnie szer. x wys. 236 x 295 pikseli w formacie JPEG,

b) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe wynosi 65 zł.
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia podyplomowe wynosi 100 zł.
Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl

3. Rejestracja kandydata w formie elektronicznej jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.

4. Rejestrację w formie elektronicznej uznaje się za wiążącą po prawidłowym wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów oraz dokonaniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia.

5. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie rejestracji z powodu nieprawidłowego funkcjonowania sieci internetowej lub przeciążeniem serwerów Uniwersytetu. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności kandydat jest zobowiązany do osobistego lub telefonicznego kontaktu z Uniwersytetem.

6. Uniwersytet zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji w formie elektronicznej.

7. Kandydaci ponoszą konsekwencje nieprawidłowego lub błędnego wypełnienia formularza komputerowego, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-05-26; 11:41

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail