Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Uniwersytet Trzeciego Wieku > Refleksje na temat wydarzeń i wykładów > Kongres UTW w Warszawie 19-20 marca 2012

Kongres UTW w Warszawie 19-20 marca 2012

Człowiek Starszy. Otwarty na Świat.
Aktywny, wartościowy, piękny, kompetentny i dalekowzroczny.
Cieszy się szacunkiem.
Dzieli się z innymi swoim doświadczeniem.
Jest partnerem dla młodych.
Nie wstydzi się zmarszczek i przybywających lat.

[definicja Seniora według Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"]

Informacja o Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie

Rok 2012 ustanowiony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

W Warszawie, w dniach 19 i 20 marca 2012 roku odbył się Kongres UTW. Patronat honorowy Kongresu UTW pełniła Pierwsza Dama RP Anna Komorowska. Jako gości honorowi zaproszeni zostali: premier Donald Tusk, marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, minister Jacek Michałowski, prezes PAFW Jerzy Koźmiński, prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i inni.

Na Kongres UTW zaproszeni zostali słuchacze UTW z kraju i zza wschodniej granicy: Litwy, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, przedstawiciele organów samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji społecznych realizujących zadania na rzecz seniorów, pracownicy naukowi i sympatycy UTW oraz wolontariusze pracujący dla UTW.

Przedstawicielkami UTW Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II były Maria Kowalik i Jadwiga Krzaklewska.

W 1. dniu obchodów w Sali Kongresowej PKiN, po części powitalnej, miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości honorowych. Pierwsza Dama Anna Komorowska powiedziała, że z ogromną wdzięcznością i radością przyjęła propozycje objęcia patronatem obchodów roku UTW. Podkreśliła, że UTW są znakomitą inicjatywą, a w swoich podróżach po Polsce wielokrotnie spotykała się ze słuchaczami UTW i zawsze były to fantastyczne spotkania.

Spośród zaproszonych gości wystąpili m. in.: premier Donald Tusk, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński Odbyło się także wręczenie nagród w konkursach UTW na rzecz społeczności: "Dobra praktyka UTW", "Seniorzy w akcji" oraz "Wolontariusz UTW".

W Panelu Eksperckim pt. "Misje i wyzwania dla UTW" eksperci wielu dziedzin, przedstawiciele świata nauki, polityki i gospodarki zaprezentowali różne punkty widzenia dotyczące zadań, szans i zagrożeń dla środowiska polskich seniorów. Poruszono problemy związane z zadaniami dla UTW wynikającymi z projektu Pol-senior (prof. Piotr Błędowski - prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego), potrzebę zmian systemowych dotyczących opieki nad osobami niesamodzielnymi i ich rodzinami (senator RP Mieczysław Augustyn - przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny), rolę i zadania UTW na rzecz solidarności międzypokoleniowej (Małgorzata Stanowska - prezes Lubelskiego UTW), politykę Państwa wobec seniorów w świetle nowych wyzwań demograficznych i ekonomicznych (Władysław Kosiniak-Kamysz - minister pracy i polityki społecznej). Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz mówiła o prawach seniorów, a Wiesława Borczyk - prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW z Nowego Sącza o innowacyjności UTW wobec nowych wyzwań.

W Panelu Eksperckim pt. "Innowacyjne formy współpracy, dobre praktyki, strategia działania UTW" zaprezentowano praktyki współdziałania z UTW w obszarach: UTW - Samorządy terytorialne - Uczelnie - Pracodawcy/Biznes - Unia Europejska. Omówiono dobre praktyki samorządów terytorialnych na rzecz UTW (Elżbieta Polak - marszałek woj. lubuskiego), parlamentarne wsparcie dla rozwoju ruchu UTW (poseł Michał Szczerba - przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. UTW), działania komunikacyjne MSZ związane z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (Anna Tuz z Departamentu Informatyki Europejskiej MSZ), projekty biznesowe dla UTW (Bartosz Sokoliński - ekspert Baby Boomers-Media Expres) oraz strategie działania dla innowacyjnych UTW (Krystyna Lewkowicz - koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia UTW).

Na zakończenie 1. dnia obrad miało miejsce spotkanie liderów UTW i gości honorowych Kongresu w Pałacu Prymasowskim, na uroczystej kolacji.

W 2. dniu obrad w Muzeum Galeria Porczyńskich odbyły się spotkania robocze z panelistami i gośćmi Kongresu. W czasie dyskusji poruszano przede wszystkim brak stałego finansowania kształcenia ustawicznego seniorów z budżetu państwa oraz rosnącą popularność UTW w Polsce. W Kraju jest zarejestrowanych 385 UTW, funkcjonujących w strukturach uczelni wyższych, a także w formie organizacji pozarządowych jako stowarzyszenia i fundacje w ramach samorządowych jednostek (biblioteki, domy kultury, centra kształcenia ustawicznego, organizacje sportowe, kluby seniora).

W czasie prowadzonych warsztatów i paneli dyskusyjnych miała miejsce wymiana doświadczeń oraz omówiono ciekawe, realizowane projekty. Przedstawiono zasady konkursu dla organizacji pozarządowych i zasady pozyskiwania dotacji z Departamentu Informacji Europejskiej. W panelach dyskusyjnych szczególny nacisk położono na rozwijanie współpracy międzypokoleniowej i integrację pokoleń.

Na zakończenie zaproponowano miejsce i termin następnego spotkania słuchaczy i liderów UTW w Krakowie w 2013 roku.

Opracowała Maria Kowalik

pdf WERSJA DO POBRANIA

  • ostatnia aktualizacja: 2012-11-28; 13:23

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail