Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Seria wydawnicza "Biblioteka Ekumenii i Dialogu"

Seria wydawnicza "Biblioteka Ekumenii i Dialogu"

Zespół redakcyjny:

ks. Łukasz Kamykowski (przewodniczący), o. Zdzisław Kijas, Andrzej A. Napiórkowski OSPPE

Seria wydawnicza: Biblioteka Ekumenii i Dialogu ukazuje się staraniem Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Porusza ona w sposób interdyscyplinarny problematykę, jaką niesie ze sobą dialog Kościoła ze współczesnym światem. Obejmuje zarówno pozycje będące owocem twórczych poszukiwań pracowników Uniwersytetu, jak i te, które stanowią udokumentowanie sesji organizowanych przez Instytut. Podejmują one tematykę istotną dla dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego.

Zagadnienie pojednania, wartość i znaczenie rodziny w wielkich religiach świata, problematyka małżeństwa wyznaniowo mieszanych - oto niektóre tylko z szerokiej gamy poruszanych tematów, budzących zainteresowanie we współczesnym wielokulturowym społeczeństwie.

Różnorodność tematyki nie ogranicza się wyłącznie do współczesności. Tytuły: Święci a pojednanie Kościołów czy Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Europy potwierdzają, że nieobca jest także problematyka historyczna.

Wśród tytułów znaleźć można też monografie poszczególnych zagadnień o charakterze teologicznym, adresowane jednak i do szerszego kręgu odbiorców (Islam i chrześcijaństwo, Cały Izrael, Usprawiedliwienie grzesznika).

Zamówienia należy kierować na adres:

Wydawnictwo Naukowe UPJPII
ul. Franciszkańska 1, 31-004 Kraków
tel./fax. 012 422 60 40
e-mail: wydawnictwo@pat.krakow.pl

Dotychczas w Serii ukazały się:

1. Zaborski A. (red.), Islam i chrześcijaństwo, Kraków 1995.
2. Kamykowski Ł. ks., Cały Izrael, Kraków 1996.
3. Kijas Z.J. OFMConv (red.), Rodzina w wielkich religiach świata, Kraków 1999.
4. Kijas Z.J. OFMConv (red.), Święci a pojednanie narodów, Kraków 1998.
5. Napiórkowski A. OSPPE, Usprawiedliwienie grzesznika, Kraków 1998.
6. Gierowski J. (red.), Tempus PHARE. The Final Conference of the Mobility for the Study of Religious Interaction: Christianity ? Judaism ? Islam. Kraków 1998.
7. Kijas Z.J. OFMConv (red.), Pojednanie początkiem nowego życia, Kraków 1999.
8. Kijas Z.J. OFMConv, Przebóstwienie człowieka
i świata, Kraków 1999.
9. Stępniak-Minczewa W., Kijas Z.J. OFMConv (red.). Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Europy, Kraków 1999.
10. Lach S, Kijas Z.J. OFMConv (red.), Buddyzm i hinduizm w wypowiedziach i nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2000.
11. Kijas Z.J. OFMConv (red.), Zbawienie w Roku Jubileuszowym, Kraków 2000.
12. Kijas Z.J. OFMConv (red.), Małżeństwa mieszane, Kraków 2000.
13. Stępniak-Minczewa W., Kijas Z.J. OFMConv (red.), Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów słowiańskich, t. 1-2, Kraków 2000.
14. Kijas Z.J. OFMConv (red.), Czas i kaledarz, Kraków 2001.
15. Stępniak-Minczewa W., Kijas Z.J. OFMConv (red.), Klasztory i kultura krajów słowiańskich, Kraków 2001.
16. Bielawska S., Kondycja człowieka w filmach Michelangelo Antonioniego, Kraków 2002.
17. Stępniak-Minczewa W., Kijas Z.J. OFMConv (red.)., Rola klasztorów w procesie kształtowania się państwowości krajów słowiańskich, Kraków 2002.
18. Kijas Z.J. OFMConv, Krzywda J. CM (red.), Sakramentalność małżeństwa, Kraków 2002.
19. Kamykowski Ł., Pojęcie dialogu w Kościele katolickim, Kraków 2003.
20. Dzidek T. (red.), Eklezjalny wymiar poznania teologicznego, Kraków 2003.
21. Gogol M., Rozważania o Boskiej Liturgii, Kraków 2004.
22. Adamska A., Teologia piękna na przykładzie ikon Andreja Rublowa, Kraków 2003.
23. Nowakowski P. CM, Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej polemice po Unii Brzeskiej (1596-1720), Kraków 2004.
24. Kamykowski Ł., Rabsztyn K., Winiarska M. (red.), II Krakowskie Spotkanie Ekumeniczne. ?Abyśmy byli jedno?, Kraków 2004.
25. Poniewierska M. (red.), Rola placówek naukowych w dialogu ekumenicznym, Kraków 2004.
26.Georgiewa-Okoń J., Stradomski J. (red.), Klasztorne ośrodki piśmiennictwa i kultury w krajach słowiańskich, Kraków 2005.
27. Kamykowski Ł., Kijas Z.J. OFMConv (red.), Księgi święte a słowo Boże, 2005.
28. Kamykowski Ł. (red.), Sekularyzacja a ewangelizacja, Kraków 2006.
29. Dzidek T., Kamykowski Ł. (red.), Kondycja człowieka, Kraków 2007
30. Kamykowski Ł., Dialog według Biblii, Kraków 2008.
31. Kałużny T., Kijas Z.(red.), Ekumenia a współczesne wyzwania moralne, Kraków 2009.
32. Kamykowski Ł. (red.), Chrześcijaństwo a przemoc, Kraków 2009.
33. Kałużny T. SCJ, Kijas Z. OFMConv (red.), Wspólnota Anglikańska a ekumenia. Kraków 2010.
34. Kobieta w Kościele, Kraków 2011.
35. M. Kita (red.), Wielość religii – jedność prawdy, Kraków 2011.

Powrót...

  • ostatnia aktualizacja: 2012-05-23; 11:46

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail