Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Organizacja nauczania języków - klerycy rok I

Organizacja nauczania języków - klerycy rok I


Międzywydziałowe Studium Języków Obcych UPJPII

Języki nowożytne - lektoraty - rok akademicki 2014/2015

Klerycy roku I- jednolite studia magisterskie

Zasady obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku ak. 2014/2015.

1. Student kończący jednolite studia magisterskie (w tym Teologia Kapłańska) jest zobowiązany posiadać umiejętności językowe w zakresie j. nowożytnego na poziomie minimalnym B2+
(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.11.2011 w sprawie KRK
dla Szkolnictwa Wyższego).

2. Klerycy roku I nie wykonują testów elektronicznych. Do grup odpowiadających poziomowi znajomości języka przyporządkowywani są w październiku na pierwszym spotkaniu z lektorem danego języka (po krótkim teście sprawdzającym).
MSJO wcześniej przekazuje do Seminarium listy kleryków na pierwsze zajęcia.

3. Do poziomu B2 + można kontynuować następujące języki ze szkoły średniej: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski. Wybór języka następuje we wrześniu (kleryk składa specjalną deklarację osobie odpowiedzialnej w Seminarium za wykaz – listę wyboru języka).

4. Studenci nie mogą (oprócz sytuacji omówionej w pkt. 5) wybrać realizacji języka od podstaw, gdyż trzyletni kurs nauki języka (180 godzin) jest niewystarczający do osiągnięcia wymaganego poziomu B2+.

5. Jeżeli student posiada poświadczoną ( certyfikaty, wpis do indeksu wcześniejszych studiów, dyplomy ukończenia filologii…)znajomość języka nowożytnego na poziomie B2+ oraz wyższym, może
( po konsultacji z Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika MSJO UPJPII) jedynie w takiej sytuacji wybrać realizację języka od podstaw tzn. j. włoskiego, j. hiszpańskiego, j. rosyjskiego, j. francuskiego,
j. niemiecki.

6. Studenci, którzy nie posiadają żadnych zaświadczeń, ale realizując lektorat znajdą się w grupie na poziomie B2.3 lub B2.4 ewentualnie wyższym (C1, C2), mogą po roku zdać ogólnouczelniany egzamin potwierdzający poziom B2 +( bezpłatnie) i od kolejnego roku rozpocząć realizację dwuletniego lektoratu innego języka, w tym również języka od podstaw ( język włoski, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski).

7. Jeżeli student po trzech latach nauki języka nie zda egzaminu kończącego lektorat na poziomie B2+, może po kolejnym roku przystąpić ponownie do ogólnouczelnianego egzaminu, a w międzyczasie indywidualnie wiedzę uzupełnić.

8. Ogólnouczelniany egzamin (odbywany poza tokiem zwykłych lektoratów) potwierdzający poziom B2 oraz B2+ organizowany jest przez MSJO co roku w maju i czerwcu (dokładny termin jest podawany
z odpowiednim wyprzedzeniem). Pierwsze podejście do egzaminu będzie bezpłatne. Każde kolejne podejście będzie odpłatne.

9. Uwaga dodatkowa: do grup j. łacińskiego kleryków przyporządkowuje Kierownictwo MSJO.
Imienne listy grup przesyłane są z końcem września do Seminariów.

Wszystkie wątpliwości można rozstrzygnąć na dyżurach Kierownika MSJO lub Z- cy Kierownika MSJO

Wykaz dyżurów w miesiącu wrześniu 2014:

1) dyżury Pani Kierownik - mgr Marii Banach odbędą się:

Wszystkie dyżury na Franciszkańskiej 1, sala 014C/014B
16.09 - wtorek: 09.00 - 10.30
17.09 - środa: 08.00 - 10.00
18.09 - czwartek: 09.00 - 11.00
19.09 - piątek: 09.00 - 11.00
23.09 - wtorek: 09.00- 11.00
24.09 - środa: 09.00 - 11.00
25.09 - czwartek: 09.00 - 11.00
26.09 - piątek: 09.00 - 11.00

2) dyżury Zastępcy Pani Kierownik - mgr Marty Krzanowskiej odbędą się:

Wszystkie dyżury na Franciszkańskiej 1, sala 014C/014B
15.09 - poniedziałek: 13.00 - 14.30
18.09 - czwartek: 10.30 - 12.00
23.09 - wtorek: 10.00 - 11.30
24.09 - środa: 10.00 - 11.30
26.09 - piątek: 08.30 - 10.00.

pdfOrganizacja nauczania języków - klerycy rok I

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-25; 09:39

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail